8 °C Stjørdal, NO
15/06/2021

Avviste klage på gatekjøkken

– Konsekvensene for naboene er ikke større enn det man må regne med i sentrum

Statsforvalteren avviste naboene sin klage på det planlagte gatekjøkkenet i containerbygget ved Mindes Hus. (Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune).

Statsforvalteren har avvist klagen på Stjørdal kommune sitt ja til gatekjøkken ved Mindes Hus.

Politikerne i Stjørdal kommune sa ja til gatekjøkkenet uten at det var sendt nabovarsel. Borettslaget klaget, men kommunen endret ikke ja til plasseringen. Klagen ble sendt til Statsforvalteren som konkluderte med å avvise den, og stadfestet ja til gatekjøkkenet.

Forholdsvis lite

I Statsforvalteren sin vurdering trekkes det fram at tiltaket er forholdsvis lite med bebygd areal på 71,63 kvadratmeter. Konteinerbygget skal ha intern infrastruktur uten faste installasjoner. Det skal stå midlertidig i inntil seks år, og kan enkelt flyttes.

Kommunen mente at å kreve områderegulering på grunn av plasseringen ville bli urimelig for midlertidig plassering av et lite bygg.

Helt enig

Det var Statsforvalteren enig i, og sa samtidig at konsekvensene for naboene ikke er større enn en må regne med i en sentrumskjerne.

Om avfall, lukt og støy sa Statsforvalteren at gatekjøkkenet må følge regelverket. Fordelene ble vurdert som klart større enn ulempene.

Statsforvalteren avviste naboklagen, og konkluderte med helt enig i kommunepolitikerne sitt ja til gatekjøkken ved Mindes Hus.

Les forrige sak:
Lokalavis får ny eier

Gammel kjenning blir redaktør

Close