11 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

– Bare fordeler med gjeldsregister

Banksjef hilser nyordning velkommen

FLERE OPPLYSNINGER: - Det har vært for lett å oppta lån i Norge. Det har dessverre gitt mange lånekunder personlige belastninger. Jeg håper og tror at ordningen med gjeldsregister vil gi bankene enda bedre verktøy i sin kontakt med lånekunder, sier banksjef Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank. FLERE OPPLYSNINGER: – Det har vært for lett å oppta lån i Norge. Det har dessverre gitt mange lånekunder personlige belastninger. Jeg håper og tror at ordningen med gjeldsregister vil gi bankene enda bedre verktøy i sin kontakt med lånekunder, sier banksjef Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank.

– Jeg hilser gjeldsregistereret som blir innført nå fra 1. juli veldig velkommen, sier banksjef Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank.

– Det er bra for lånesøkerne og jeg ser bare fordeler med gjeldsregister. For det betyr at færre vil få betalingsproblemer etter 1. juli. Det skyldes ganske enkelt at flere ikke får oppta større lån enn de klarer å betjene. Og det er bra. Som banknæring har vi vært sterkt kritisk til aktørene som formidler forbrukslån. De har kastet penger etter deg. Det har seriøse banker aldri gjort. Lette penger har ført til at mange lånetakere er kommet i uføre. Men med gjeldsregisteret får vi nå en ordentlig kredittvurdering av alle som skal søke lån. Dette er veldig positivt. Jeg ser ikke en eneste taper med de nye reglene, sier Arne Martin Laukvik som understreker at fra finansnæringen sin side er dette en ønsket løsning.

Kan sjekke kreditt

– Når gjeldsregistrene nå er kommet, hvordan vil det påvirke de som søker lån?

– Formålet med den nye gjeldsinformasjonsloven og de nye gjeldregistrene som trådte i kraft 1. juli, er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger. Slik kan vi bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer, sier Laukvik.

Banker vil med dette få mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en ny lånesøker allerede har. Loven er en del av regjeringens arbeid med å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger.

Lånesøkerne

– Hva blir følgene for de som søker lån?

– Gjeldsregistrene er både et forebyggende tiltak og regulering av eksisterende samfunnsordninger. Med de nye reglene vil kundene få lavere gjeldsbelastning, og långiverne får større kontroll og et mer korrekt informasjonsgrunnlag ved kredittvurdering. Bankene som formidler forbrukslån har allerede varslet en strengere utlånspraksis. Ordningen med gjeldsregister kommer som det siste av flere tiltak de siste årene, med innstramming i markedsføringsreglene i fjor og forskrift om utlånspraksis fra 2019. For de som vurderer å søke om lån, anbefaler jeg at de tar kontakt med banken. En samtale med din rådgiver i banken er en god start, poengterer Arne Martin Laukvik.

 

Les forrige sak:
Etterforskningsleder Annar Sparby oppfordrer tre ungdommer til å melde seg for politiet.
Ber ungdommer melde seg for politiet

Ser alvorlig på vold mot taxisjåfør

Close