6 °C Stjørdal, NO
17/02/2019

Barnehage-naboene får dekket alle advokatutgiftene

|| Naboene til Fosslibekken barnehage likte ikke at ordføreren tok saken til kommunestyret, og var dermed litt alvorlige da dette bildet ble tatt etter formannskapsmøtet. Nå kan de endelig smil. Fra venstre: Jarle Ahlin, advokat Line Guldbrandsen, Bjørn Hoseth og Inge Grøntvedt. (Foto: Bjørn Helge Larsen)||

Nå får naboene til Fosslibekken barnehage dekket alle advokatutgiftene.

Ordfører Ivar Vigdenes var krystallklar da formannskapet behandlet denne saken i forrige uke. 

– Det er helt uaktuelt å yte 100 %. Kanskje kan det være grunnlag for at kommunen kan dekke noen av utgiftene da saken har en særlig karakter. Jeg ber om at saken fremmes for kommunestyret, sa ordfører Ivar Vigdenes i formannskapet.

I formannskapet var det flertall for forslaget fra Ragna Straume (V) om å dekke alle advokatutgiftene fullt ut. Da brukte ordfører Ivar Vigdenes sin rett til å få den behandlet i kommunestyret.

Da kommunestyret behandlet saken torsdag kveld var ordfører Vigdenes den første som tok ordet, og da forsto alle at ordføreren hadde en annen holdning enn for en uke siden. Han ba om unnskyldnin og ønsket å få en avslutning. Derfor fremmet han forslaget som nå gjør at naboene til den mye omdiskuterte barnehagen får dekke alle kostnader. Totalt dreier dette seg om et gjenstående beløp på nesten 220.000 kroner. 

– Etter en helhetlig vurdering, og ut fra denne sakens spesielle karakter, tilstås 100 % av naboenes krav ex gratia. Dette innebærer ikke en innrømmelse av erstatningsansvar, og forutsettes av at partene samtykker i at alle krav mellom Stjørdal kommune og partene med utspring i Fosslibekken-saken med dette anses endelig oppgjort. Rådmannen bes finne inndekning innenfor gjeldene budsjettrammer, lød forslaget fra Ivar Vigdenes.

Dette ble vedtatt med 26 mot 15 stemmer som støttet flertallets vedtak fra formannskapet som lød slik:

«Formannskapet ber rådmannen sørge for at de berørte naboene til Fosslibekken barnehage får dekket alle sine advokatutgifter slik det fremgår av advokatens krav av brev datert 17.11.17. Kostnadene tas fra formannskapets disposisjonspost.»

Venstres Ragna Straume som fremmet forslaget som fikk flertall i formannskapet er fornøyd med at utfallet ble som det ble.

– Venstre er veldig, veldig fornøyd med dette vedtaket, og Venstre er glad for at naboene endelig får den kompensasjonen de fortjener, sier Straume. 

Hun takker for at ordføreren var ydmyk og innrømmet feil underveis i saken, men klarer ikke helt å dy seg. Fra talerstolen kom hun med et stikk til Vigdenes om å «kuppe» Venstres sak. 

– Venstre har stått på naboenes side i alle disse årene og fremmet mange forslag om dette i plankomiteen. Men som sagt; nå er vi glade for at naboene endelig får den kompensasjonen de fortjener. 

Les forrige sak:
||
Slapp å sone fordi saken lå for lenge

Retten mener at den unge stjørdalskvinnen burde sone 21 dager i […]

Close