3 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Barnehage-naboer kan få dekket advokatene

|| Naboene til denne barnehagen, Fosslibekken, kjemper for å få kommunen til å dekke sine advokatutgifter.||

Flertall i formannskapet for Venstres forslag om støtte til naboene til Fosslibekken barnehage. 

Ragna Straume (V) åpnet debatten med et engasjert innlegg til full støtte for naboene som er blitt påført betydelige advokathonorar i forbindelse med tvisten om utbygging av Fosslibekken barnehage. Hun foreslo 100 % kompensasjon for utgiftene som de etter hennes mening helt uforskylt har hatt.

Anja Ristad (SV) hadde en kontant melding:

– I denne saken støtter jeg Venstres forslag. Dersom Venstre ikke hadde fremmet dette forslaget, ville SV ha gjort det.

Joar Håve (A) var like kontant:

– Vi støtter Venstres forslag.

Dermed var flertallet ved avstemningen allerede gitt.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) ytret seg derimot om at han var i tvil om det er rett å utbetale 100 % erstatning, og det samme synet har ordføreren. 

– Det er helt uaktuelt å yte 100 %. Kanskje kan det være grunnlag for at kommunen kan dekke noen av utgiftene da saken har en særlig karakter. Jeg ber om at saken fremmes for kommunestyret, sa ordfører Ivar Vigdenes. 

I sitt saksframlegg hadde rådmann Anne Kathrine Slungård følgende forslag til vedtak: «Det gis ikke erstatning for advokatutgifter som naboer til Fosslibekken barnehage har pådratt seg i forbindelse med behandlingen av Fosslibekken barnehage».

I utgangspunktet skulle denne saken avgjøres i formannskapet, men ordføreren brukte sin rett til å få saken sendt videre til kommunestyret. Der har ordføreren støtte fra 21 av de 41 representantene dersom MDG følger de andre borgerlige representantene i denne saken.

Kravet fra naboene lyder på 219.621 kroner. Det er resten av advokatutgiftene som de har pådratt seg.

– Advokatutgifiene beløper seg totalt til kr. 305.575,— inkl. mva. Mine klienter har tidligere fått dekket kr. 85.953,75 i medhold av forvaltningsloven § 36. Det gjenstår følgelig et beløp på kr. 219.621,-. Det skriver advokat Line Guldbrandsen.

Rådmannen har vurdert kravet om erstatning for advokatutgifter:

– Men jeg kan ikke se at det finnes hjemmel for å innvilge kravet. Rådmannen anbefaler at kravet avslås, da det vil kunne skape uheldig presedensvirkning for senere saker.

Dette ble kraftig bestridt fra opposisjonen: – Det er alvorlig hvis saker i Stjørdal kommune skal behandles over åtte år med fem turer innom fylkesmannen.

Advokat Line Guldbrandsen skriver:

Saken har vært en stor belastning for mine klienter over en rekke år og det er uten tvil deres initiativ og utholdenhet som har gjort at saken nå har funnet sin løsning i en omforent ombygging. Det er også klart at det er mine klienter som gjennom dialog med utbygger har bidratt til en kreativ og god løsning, slik at Fosslibekken barnehage i dag kan drive videre med samme areal og driftsforutsetninger som tidligere. Som en direkte følge av langvarig og mangelfull saksbehandling har mine klienter pådratt seg vesentlige utgifter til advokatbistand.

Hun presiserer også:

– Mine klienter ville ikke fått tilstrekkelig bistand ved å henvende seg til forvaltningen. Mine klienter har en rekke ganger fått medhold hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, blant annet fordi at Stjørdal kommunes vedtak har lidd av saksbehandlingsfeil, inhabilitet, feil lovforståelse, rettsanvendelsesfeil m.v.

Ragna Straumes forslag for full støtte til naboene ble vedtatt med seks mot fem stemmer, men ordfører Ivar Vigdenes underkjenner dette vedtaket ved å fremme saken for kommunestyret.

 

Les forrige sak:
||
Flora har fått sitt eget treningssenter

De 233 florbyggene har fått sitt eget velutstyrte og profesjonelle treningssenter.

Close