15 °C Stjørdal, NO
06/04/2020

Bedre reisetilbud

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Jon Olav som nå er ansatt i NAF og engasjert i arbeidet med å folket et bedre reisetilbud. – Derfor passer det ikke å fortsette med politikken nå, sier Alstad som har takket nei til ny nominasjon:

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– 87 % av persontransport går vesentlig med bil. Kollektivtilbudet i de større byene er avgjørende for å få reisesystemet til å fungere. Stjørdal – Trondheim kan virke begge retninger. Det er viktig med enda bedre systemer for pendlere, ikke minst på tilførsel til jernbanestasjonen i Stjørdal. Nå blir det enda vanskeligere å være kollektivpassasjer fra Stjørdal med nye parkeringsrestriksjoner.

Alstad sitter også i brukerutvalget for miljøpakken og erfarer problematikken omkring innfartsparkering med krav til flere parkeringsplasser. – Det er avgjørende med parkeringsmuligheter for pendlere. Alternativet i Stjørdal er et ordentlig kollektivnett i Stjørdal som gjør biltrafikk unødvendig, poengterer Alstad som bruker mer og mer av sin tid sentralt i NAF med kontakt opp mot det politiske miljøet for å bedre rammevilkårene.

Fornyelse på operaen
Jon Olav Alstad var fylkesleder i Ap etter at han sluttet på Stortinget. Da skapte han samarbeid med Sp før det ble aktuelt på riksplan. Lokalt har han har vært veldig engasjert i forhold til operaen på Steinvikholmen som hadde sin premiere en måned før han ble valgt inn på Stortinget i 1993. Alstad fikk på plass den første bevilgning til operaen på statsbudsjettet i 1998 og har deltatt i operaens styre og valgkomité:

– Operaen Olav Engelbrektsson har utviklet seg til å bli en viktig institusjon i Stjørdal som peker utover. Derfor må vi heller ikke være redd for fornyelse i forestillingen dersom vi ønsker å beholde og videreutvikle operaen, sier Alstad som er veldig godt fornøyd med operaskolen og forestillingene forut for ”Olav Engelbrektsson”.

Omdømme – tilbud
Kommunestyret tjuvstartet på nyåret med et møte omkring omdømme. Da fikk han prøvekjøre ordførerens kontor som leder av en gruppe:
– Tilbakemeldingene viser at publikum ikke er helt fornøyd med trafikkløsningene i Stjørdal. Både Steinkjer og Namsos har et langt bedre kollektivtilbud. Undersøkelsen i Stjørdal viser at eldreomsorgen scorer absolutt lavest. Her er det utfordringer på tjenestetilbudet. Får vi ikke folk til å bo på Stjørdal og skatte hit, får vi ikke mulighetene til å bedre det tilbudet:

– Men slike tilbakemeldinger er ikke egnet til å dra i gang en stor debatt. Vi kan se enkelte forbedringsmuligheter, men går heller i fella med å lage en strategi for å bedre omdømmet – og ikke tilbudet! sier Jon Olav Alstad som også har fulgt kulturhusdebatten i Stjørdal:

Midler til kulturskolen
– Jeg håper vi får et kulturhus som kulturlivet har lov til å bruke. Vi må styrke kulturskolen slik at den kan betale husleie. Det betyr at vi må tilføre driftsmidler til kommunen. Det er jeg i tvil om det er politisk vilje til. Min redsel er at vi bygger oss et kulturhus som er for dyrt, sier den tidligere kulturpolitikeren.

Les forrige sak:
Skolen i Stjørdal

  - Skolen i Stjørdal skal være god!   - Det […]

Close