12 °C Stjørdal, NO
20/09/2019

Behov for global samhandling

||| Foredragsholder Christian Borch og president i Stjørdal Rotaryklubb, Tordis Mc Kay.|Guvernør Toralf Pedersen overrekker en takk til Magnus Öberg, som snakket om krig og fred i det 21.århundret.||

Det var foredrag av NRK sitt nyhetsanker Cristian Borch om Europa i en ny tid. Fra Uppsala Rotary Peace Center ankom Magnus Öberg og snakket om utdannelse innen fredsarbeid og fredsforskning. Åsen Rotaryklubb stakk av med hederlig omtale for beste facebook-side. 

Toralf Pedersen ble i sommer utnevnt til guvernør for Rotary distrikt 2275 som omfatter hele området fra Kristiansund i sør til Svalbard i nord. Guvernøren er opptatt av at Rotary skal tilby sin kompetanse til bistand i alle lokalsamfunn. Samtidig ønsker han at klubbene bredt i alle land løfter sentrale samfunnsspørsmål på dagsorden. Nå ble Norges nordlige distrikter tilbudt flere spennende foredrag på Quality Airport Hotel Værnes i byen Stjørdal.  

– Vi fikk nå besøk av Rotary-medlemmer som med sitt medlemskap i distrikt 2275 kjenner til flere av områdene som vi har fokus både nasjonalt og globalt. Fredsarbeid var denne gang på dagsorden som et alltid aktuelt tema. Fredsarbeid vil vi alltid ha fokus rettet mot, sier guvernør og tidligere president Toralf Pedersen fra Stjørdal Rotaryklubb. I hans virkeområde er han guvernør for 48 klubber med til sammen 1300 medlemmer. Mange av disse fikk høre Christian Borch og Magnus Öberg sine foredrag. 

Europa i en ny tid med Christian Borch

Den relativt nylig pensjonerte journalisten Christian Borch fra NRK fikk mye oppmerksomhet da han i 2016 ble intervjuet av avisen Verdens Gang. Fri fra alle «munnbind» i eget nyhetshus slapp han mye frustrasjon ut med meninger om kapitaljaget i hverdagen. Halvannet år etter at han gikk av med pensjon fra NRK, var han fri til å si akkurat hva han mente etter å ha jobbet med utenrikspolitiske spørsmål i det aller meste av yrkeslivet. Det var den løsslupne liberalisme han gikk løs på med dannet forakt, også ført i pennen i boken «Banalitetens tyranni» av Borch. Den verdikonservative ex-journalisten var rasende, ikke først og fremst på pengenes makt, men på pengenes allmakt. Han sa:

– Vi lever i en kultur som etter hvert synes utelukkende å være basert på kommersielle verdier. Samfunnet er totalt snudd opp/ned, absolutt alt måles i penger og økonomisk lønnsomhet og materialisme. Solidaritetsidealet forsvinner, politikerne synes helt frivillig å ha oppgitt sine muligheter til å styre mot menneskeligere verdier. Ja, selv helt sentrale samfunnsoppgaver som bygging av skoler og sykehus styres først og fremst av økonomiske hensyn, påpekte Borch. Nå var tema fred eller ufred i verden på regionkonferansen i Stjørdal, men standpunktene hadde han slett ikke forlatt.

Ta lappen

– Logikken i politikk er suspendert. Ingen ventet at Donald Trump skulle stille til valg som president, og langt fra gå på som president. Vi ser i verden et stort tempo med store endringer. Jeg har i flere år vært rotarianer, og er stolt over at Rotary er en stabil organisasjon. Det er viktig å bevare noen verdier, men de trues også av mye og nye populistiske trekk i samfunnet, sa Borch og kom med flere eksempler på uventet utvikling eller kurs blant de ledende politiske miljø i Europa.

Globalisering utfordrer identitet   

Christian Borch sa at enkelte ledende politikere spesielt på høyresiden spiller på frustrasjon, misnøye, vekker frem protester og vinner frem med økt oppslutning også gjennom bevisst retorikk.

– Le Pen i Frankrike vant ikke frem selv om det kan være en utfordring at globalisering fjerner identitet i stor grad, men vi ser også at politikken påvirkes spesielt gjennom reklame, markedsføring, kursing av politikere og rådgivningskonsulenter. På tross av brexit setter flere nå sin lit til europeisk samarbeid. Vi opplever derimot at Europa i stor grad lar være å ta ansvar for folkevandringene og flyktninger. Personlig tror jeg det er bra at Storbritannia går ut av EU. England har aldri i følge et gammelt utsagn fra Winston Churchill, villet la seg falle på et nivå som franskmenn og tyskere. Når det gjelder finansverdenen har vi sett mye juks og bedrag. Vi har sett unaturlig og falske vekstkurver, råd om feilinvesteringer og flytting av fiktive papirer, sa Borch og levnet lite ros til markedsliberalismens fri flyt av kapital og spekulasjonsobjekter. Han viste til historiske revolusjonsopptøyer og ville streiker på 50- 60-og 70- tallet som endret også vårt samfunn. Steinkvinnen Margareth Thatcher, som med håndveska på magen sendte mørkeblå bølger gjennom arbeidersamfunnene i England, men skapte få nye arbeidsplasser. Borch var inne på «den kalde krigen» på 60- og 70-tallet med arsenaler som kunne ødelegge verden 17 ganger. Kåre Willoch sin frislipp av finanser i Norge på starten av 80-tallet og utviklingen i Asia med en profesjonell middelklasse som nå styrer over store markeder.

– Vi må i denne jungelen av utfordringer finne løsninger for å redde kloden, uttalte Cristian Borch, men leverte ingen fasit på hvordan dette bør gjøres.                   

Uppsala Rotary Peace Center

Instituttet for freds- og konfliktforskning, Uppsala Rotary Peace Center samarbeider med studenter i flere land, og elever eller studenter utveksler erfaringer som i stor grad praktiseres innen fredsarbeid og diplomati globalt.

– I Uppsala har vi nå 15 europeiske og 10 svenske studenter. Disse ser på løsninger på konflikter, og metoder for å unngå at konflikter skal oppstå. Kullene studenter er vi opptatt av skal samarbeide med nye aller uteksaminerte studenter. På denne måten leter vi oss frem til de beste metoder og løsninger og har flere eksempler på aktiv megling ute i konfliktområder, sa Magnus Öberg. Krig og fred i det 21.århundret var hans tittel på foredraget. Han viste også til det globale polioarbeidet som Rotary utfører, og dro noen paralleller.

– Konfliktutviklingen siden 1946 viser at vi på 1990 til 2000-tallet løste mange konflikter. Fra 2000 blir det igjen vanskeligere med eskalering etter den arabiske våren. Vi hadde i 2016 til sammen 49 konflikter i verden. De siste år har vi opplevd en tredobling av antallet mennesker som dør av konflikter. Etter redusert krigstilstand i Irak og Syria ser det bedre ut enn på lenge. Fattigdom minsker kraftig. Det bidrar til å redusere konflikter slik vi ser det. Den østasiatiske freden har vart lenge, og vi ser kraftig økonomisk vekst.

Investeringer i infrastruktur i Afrika fra Kina kan gi optimisme. Asia er i dag et av de fredeligste steder i verden. Demografien fra og under Ekvator viser derimot at halvparten av befolkningen er under 25 år. Disse forventer en viss velstand og økonomisk frihet. Her ligger noen av våre bekymringer sett i forhold til oppblomstrende konflikter vi kan vente i årene som kommer.  Markedsøkonomi handler om å forstå menneskers behov. Folk ute i verden er verdifulle også sett i denne sammenheng. Student Kate Lonegran fra Rotary Fredssenter, Rotary Peace Fellow, snakket om egne erfaringer, også med studier i Bradford og Oslo. Hun viste til gode resultat fra Hellas med megling mellom parter. Konferansen i Stjørdal hadde et bredere program enn det vi her refererer. 

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

Les forrige sak:
||
Full strid mellom ordfører og rådmann

- Det vil ikke være riktig å gi synspunkter når det […]

Close