-0 °C Stjordal, NO
24/02/2020

Bekjemper fremmede arter

 

I et samarbeidsprosjekt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen skal Meråker kommune gjennomføre kartlegging og bekjempelse av fremmede skadelige arter i Meråker kommune. Prosjektet startet kort høsten 2012 med at deler av Meråker ble kartlagt. Storsatsning starter nå i 2013, og kommer til å fortsette framover. Alle kommuner i Nord-Trøndelag deltar i dette prosjektet, hvor hovedsatsning nå i starten er i kommunene med E6 og E14.

Dette melder Meråker kommune på sine hjemmesider.

 

 Fremmede arter som skal kartlegges og bekjempes er Hagelupin, Kjempebjørnekjeks/ Tromsøpalme og Kjempespringfrø.  Dette er arter som har kommet til Norge som hageplanter, og har også blitt sådd ut i veikanter (Hagelupin). Dette er sterke og spredningsdyktige arter. Disse artene fortrenger våre egne stedegne planter, og forandrer vegetasjonens artssammensetning og struktur. For mer informasjon om hver enkelt av disse artene er det lagt ut link til fakta ark fra Artsdatabanken på kommunens hjemmesider under Natur og miljø.

 

Meråker kommune har leid inn UTiNA AS til å kartlegge og organisere/utføre bekjempelse av disse artene. Vi har som mål å få kartlegging gjennomført langs alle større offentlige veier, samt større skogsbilveier i løpet av 2013. Videre skal det startes med bekjempelse «øverst» i dalføret. Alle artene spres via vann, jord og luft.

 

Hagelupin er en flerårig art som sprer seg med frø og biter av røtter i jord. For å hindre spredning må plante klippes ned før blomstene setter frø. For å fjerne planten må den graves opp (få med hele rota), eller bekjempes med plantevernmiddel. Plantedeler og frø må «destrueres», ikke kastes på komposthaug eller i utmarka. 

 

Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme er flerårige arter som formerer seg med frø og med biter av røtter. Bekjempelse på samme måte som Hagelupin. OBS! Plantesaften inneholder en gift som virker irriterende på huden, og kan sammen med sollys gi brannskader i hud både på mennesker og dyr.

 

Kjempespringfrø er en ettårig art som formerer seg ved frø. Kapslene skyter ut frøene inntil 6-7 m når de åpnes. Planten kan bekjempes ved å lukes/skjæres ned før blomstene setter frø.

 

 Innbyggere og hytteeiere som har planter de ønsker å destruere, kan levere dette i en merket container like ved Gjenbrukstorget.

Les forrige sak:
Person fastklemt i bil

  Ulykken ble meldt like etter klokken 20, og har skjedd […]

Close