-4 °C Stjordal, NO
20/02/2020

Bekymret for antall meldinger om vold mot lærere

SV vil få ned tallet med styrket bemanning

STYRK SKOLENE: Inger-Anne Sundbø i Utdanningsforbundet i Stjørdal og SVs førstekandidat Morten Harper er begge opptatt av å styrke skolene i Stjørdal med de nødvendige lærerressurser. STYRK SKOLENE: Inger-Anne Sundbø i Utdanningsforbundet i Stjørdal og SVs førstekandidat Morten Harper er begge opptatt av å styrke skolene i Stjørdal med de nødvendige lærerressurser.

– Godt opplæringsmiljø for elevene handler også om godt arbeidsmiljø for lærerne, sier SVs førstekandidat Morten Harper.

Harper mener de to elementene henger godt sammen.

– Det handler om trygge, gode og forutsigbare rammer for skolen med tilstrekkelig antall lærere. I 2018 hadde Stjørdal kommune 55 tilfeller av skademeldinger knyttet til skole. Her er det med all sannsynlighet også mørketall. Det gjelder vold mot lærere som slag, spark, kloring, biting og lugging. Dette er et arbeidsmiljøproblem og et problem for opplæringsmiljøet på den enkelte skole. SV mener at den type problemer i stor grad kan forebygges med styrket bemanning, poengterer Harper.

Snekker’n Boligmesse
Lærenormen

– Vi er opptatt av å sikre lærenormen på alle skoler. Det er en nasjonalt vedtatt norm. Vi er veldig positive til at vi i Norge har en norm. Men da er det viktig å huske på at dette ikke handler om maksimum, men snarere om en minstenorm for bemanning som må være oppfylt. Vi i Stjørdal SV mener at skolen i Stjørdal trenger enda bedre bemanning enn lærenormen angir. Vi registrerer også at Utdanningsforbundet påpeker følgende: Tre skoler i Stjørdal oppfylte i forrige skoleår ikke minstekravene fra lærenormen, sier Morten Harper.

Den nasjonale lærenormen har i løpet av året blitt skjerpet, og SV-toppen mener det er stor grunn til å frykte at ikke alle skoler i Stjørdal i praksis klarer å oppfylle disse kravene.

– Utdanningsforbundet er bekymret for at disse kunstig høye tallene kan føre til at ressursene til grunnskolen blir kuttet, sier leder i utdanningsforbundet i Stjørdal Inger-Anne

Spesialundervisning

Spesialundervisning har gjennom mange år vært gjenstand for stor oppmerksomhet i Stjørdal, og Harper er på ballen.

– Det er en ambisjon å gjennomføre mest mulig undervisning med samlet klasse. Stjørdal SV er bekymret for at en del elever ikke får den nødvendige undervisningen de har krav på. Den nye modellen med samlede klasser gjør at regnestykket for antall lærere i hver gruppe på papiret kan se greit ut, men i praksis vil deler av lærerressursene da måtte brukes til å ivareta enkelte elever som har særskilte behov. Det skaper i realiteten en mangel på lærerressurser i klasserommet. Det er all mulig grunn til å huske at enkelte elever fortsatt har behov for spesialundervisning med tilpasset opplegg. Politikerne kan ikke vedta seg vekk fra elevenes behov, understreker Morten Harper.

Skolemat

– Vi følger debatten om skolemat både lokalt og nasjonalt. Faglig er det bred enighet om at skolemat er et godt tiltak for å styrke læringsmiljøet i skolen. SV tok på Stortinget før sommeren til orde for en statlig finansiert skolematordning i Norge. Men det forslaget fikk dessverre ikke flertall i denne omgang, sier SV-Harper.

Han og hans parti ønsker å komme i gang med skolemat i Stjørdal så raskt som mulig, men ønsker ikke foreldrebetalt skolemat fordi de mener det vil forsterke forskjellene mellom familiene.

– For meg er det tankekors å se at ordfører Ivar Vigdenes er på linje med statsråd Sylvi Listhaug som også ønsker foreldrebetaling av skolematen. Vi kan lære av Meråker for å se hva vi kan klare å skape i Stjørdal ut av et samarbeid mellom næringsliv og frivillige. Om nødvendig ønsker Stjørdal SV at kommunen skal være med på å finansiere skolematen. Det klare målet for oss er at det skal være gratis skolemat for elevene, sier SVs førstekandidat Morten Harper som er opptatt av bekymringene som Utdanningsforbundet reiser. Det gjelder blant annet grunnskoleteamet som var tilgjengelig på kort varsel. Det var et system for tidlig og ekstra hjelp. Skal vi lykkes med å redusere spesialundervisning i Stjørdal, mener Utdanningsforbundet vi må innse at vi ikke kan kutte i ressursene det første året. Sannsynligvis må vi heller investere litt nå for å se resultater på sikt.

Les forrige sak:
Cathrine Moe i Øverlands gate arranger stor loppis denne helga. Lørdag og søndag fra klokka 12 er garasje og telt full av lopper.
September er loppetid

Full garasje og fullt telt med lopper i Stjørdal sentrum

Close