1 °C Stjørdal, NO
26/03/2019

Ber om småskoleutredning

Bjørn Hesselberg, til venstre og Krf vil ha utredet mulighetene for småskole i Husbymarka.

 

 

Kristelig folkeparti (Krf) ber rådmannen i Stjørdal utrede muligheten for barneskole i Husbymarka. Krf mener mye unødvendig bringe- og hentetjeneste taler for en lokalisering nært boliger i høyden.

Husbymarka og Dullum-Remarka er et av kommunens mest utbygde boligområde. Nå bygges også Husbyåsen ut der nye barnefamilier flytter inn. Bjørn Hesselberg i Kristelig folkeparti tok i siste formannskapsmøte opp muligheten for en småskoleetablering i disse boområdene. I sak 15/11 fremlagt av rådmannens saksbehandler Leif Roar Skogmo ble boligbygging, folketallsframskriving og konsekvenser for skolekapasitet debattert. 60/40 fordelingen er det fortsatt politisk enighet om, men politikerne er villige til å styre bosetting etter kapasitet på skoler og infrastruktur. Befolknings- og elevtallsprognoser viser et betydelig behov for økt kapasitet for barneskolen i kommunesenterets opptaksområder. Kommunestyret har derfor bedt rådmannen utrede forslag til en samlet løsning basert på et eller en kombinasjon av alternative konsepter: Utbygging av Halsen og Fosslia Skole, alternativt bygging av ny barneskole. I debatten formannskapet hadde i møte 3.mars, ba Bjørn Hesselberg rådmannen også vurdere mulighetene for en 1-4 trinn eller 1-7 trinn barneskole i Husbymarka.

– Vi fremmer dette forslaget til utredning på bakgrunn av stor bosetting i disse områdene, og mener mange barn og unge i disse boområdene bringes unødig langt til skole. Her kunne mange nådd skolen i gåavstand, og mye transportbehov vil derfor trolig bli eliminert ved en slik løsning. Slik kan vi også avlaste sentrumsskolene Halsen og Fosslia, sier Bjørn Hesselberg.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
Medarbeiderne hos Via Travel Tvete AS på Torgkvartalet er opptatt av å gi sine kunder positive reiseopplevelser på sine ulike reisemål. – Velkommen innom til en reiseprat, sier f.v. Lisbeth Skaug Salberg, Anniken Seljeseth og Linda Landstad Krogstadnes fra Meråker som sammen med adm. dir. Tor Jakob Reitan setter pris på et godt resultat i det første full driftsåret for det fusjonerte selskapet.
Godt resultat

  - Island er blitt et veldig populært reisemål, sier Anniken […]

Close