11 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Besøker salamanderen

 

Storsalamanderen (Triturus cristatus) er en art som Stjørdal kommune har påtatt seg et spesielt ansvar for å verne. Denne sårbare amfibiearten har lidd under senere tids naturødeleggelse, og er av den grunn ansett som sårbar på den Nasjonal rødlista. Det er i hovedsak moderniseringen av jordbruket, med drenering av våtmarker og dammer, som har hatt størst påvirkning på storsalamanderen.

 

Naturvernforbundet inviterer på Naturgledetur lørdag 25. mai. Biolog Jon Kristian Skei stiller. Han har salamander som sitt spesialfelt. Her blir det mulighet for å hilse på storsalamander og andre små dyr som måtte dukke opp på ferden.

Les forrige sak:
Populær hundeutstilling

  Det er en aktiv jeger og fiskerforening i Malvik som […]

Close