1 °C Stjørdal, NO
26/03/2019

Besøksbutikk ved Stjørdal bosenter

Pårørende og brukere ved Stjørdal Bosenter i Breidablikkveien ønsker oppstart av en besøksbutikk. Drift skal skje ved hjelp av frivillige og tjenesten administreres av Frivillighetssentralen.

En besøksbutikk der brukerne ved Stjørdal Bosenter kan handle sine daglige varer er sterkt ønsket. Bjørn Kristoffersen er pårørende til sin mor Mary Kristoffersen som bor på bosenteret. De to ser med interesse på tjenestene som i dag tilbys ved Hegra Bosenter og Hegratunet. Her er fire frivillige med i besøksbutikken med bringetjeneste og ekspedering av varer til brukerne. Modellen med besøksbutikk er utformet i samarbeid med Frivillighetssentralen på Stjørdal, og tilbyr beboere ved sentrene sine tjenester.  I Hegra har blant annet Ella Sivertsen ansvar for denne tjenesten. Administrator Kjersti Vist Heide ved Frivillighetssentralen sier tjenesten er høyt verdsatt av brukere og ansatte ved bosenteret og på Hegratunet.

Vil ha samme modell i Stjørdal sentrum
– Vi søker nå etter frivillige som kan tenke seg denne oppgaven med bestilling og innkjøp av varer til de 50 brukerne ved Stjørdal Bosenter. Modellen i Hegra fungerer så godt at vi gjerne vil ha dette også her, sier Bjørn Kristoffersen. Han ser på en slik tjeneste som en styrke og et utvidet tilbud på bosenteret. Det sosiale med å kunne treffe noen og snakke med i en slik rolle er også verdifullt.

– Selv om Stjørdal Bosenter ligger sentralt og i sentrum må de aller fleste av beboerne her være i bygget. Få av brukerne kan gå ut i gata og handle sine varer selv. Det kan være flere behov som lesestoff, noe spisende som frukt og kjeks eller rett og slett dagligvarer som er nødvendig for oss alle. Det burde være mulig å finne frivillige til å yte en slik tjeneste, mener Bjørn Kristoffersen. Kjersti sier besøksbutikken kan starte opp med en besøksdag i uka for å se an behovene og responsen. Frivillige som kunne tenke seg å være “butikkhjelp” ved bosenteret kan ta kontakt med Frivillighetssentralen i andre etasje på Rema i Kjøpmannsgata.

Bjørn Kristoffersen, Mary Kristoffersen og Kjersti Vist Heide håper frivillige melder seg til tjenesten besøksbutikk ved Stjørdal Bosenter i Breidablikkveien.
I starten kan en dag i uka være aktuelt. Kontakt  kan rettes til Frivillighets sentralen.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
BILDETEKST: Daniel Holberg hos Rimi Nordhallen i Stokkmoveien tilbyr gjennom Innherred renovasjon kunder og andre gratis sekker og poser til husholdningsavfall.
Pose og sekk i butikk

Innherred Renovasjon (IR) har tidligere distribuert poser og sekker ut til […]

Close