3 °C Stjørdal, NO
19/10/2020

Besøkte Guatemala

 

Prosjektet støttes av Stjørdal kommune, og kommunenes sentralforbund gjennom MIC – samarbeidet.

 

Det er bl.a. Ole Hermod Sandvik, Torill Ellingsen, Brit Skogan, Joar Håve, Tove Moan Andersen fra Stjørdal som tok turen. Kommunens hjemmesider forteller at Casa de Todas ble åpnet 20. april 2012 og de jobber mot kvinner, barn og eldre. De har startet mange ulike kurs og tilbud til kvinner i byen. I dag jobber det 10 personer på det som er et helt unikt tilbud i Panajachel.

 

Panajachel er partnerskapskommune for Stjørdal. Samarbeidet har hovedfokus på avfallshåndtering og kvinners deltakelse i samfunsliv og politikk

 

I 2012 har koordinatoren og hennes medarbeidere kjørt i gang en reklamekampanje på tv, radio og via flyers, for å nå flest mulig av kvinnene i byen. Guatemala er et mannsdominert samfunn, der kvinner får liten plass i samfunnslivet. Det er også utbredt kjønnsdiskriminering. Mye tid går ifølge reisebrevet på å veilede voldsutsatte kvinner, eldre og barn.

 

Kurs i håndarbeidsteknikker og  opplæring er et viktig tilbud slik at kvinnene sjøl kan tjene penger for å forsørge seg og familien. Mange kvinner sitter i dag i politiske utvalg, såkalte coccodes. De har enndog liten reell innflytelse.

 

Det kommer rundt 60 og 70 tilfeldig besøkende hver dag til huset som altså forrige uke hadde observatører fra Stjørdal tilstede.   

 

Les forrige sak:
Allsang uten Grenser

  Håpet er at konseptet blir til oppmuntring, sangglede og inspirasjon. […]

Close