12 °C Stjørdal, NO
21/09/2019

Best å føde i Midt-Norge

| |

Den nasjonale brukerundersøkelsen som Kunnskapssenteret nå offentliggjør, viser at Helse Midt-Norge skårer høyest i landet på spørsmål om barseloppholdet og på nivå med resten av landet når det gjelder selve fødselen.

Det generelle bildet er at kvinner som har født i Norge og deres partnere stort sett har positive erfaringer med omsorgen i svangerskapet og under selve fødselen, men dårligere erfaringer med omsorgen etterpå. Det gjelder ikke minst de få dagene de er på barselavdelingen. Undersøkelsen er utført blant 8670 kvinner og deres partnere i fjerde kvartal 2011. Av dem svarte 4904 kvinner (56,6 prosent) og 1764 partnere.

Resultatene er nå publisert i rapporten Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels- og barselomsorgen. De nasjonale resultatene viser også resultater for kommunehelsetjenesten. Det er dessuten laget egne rapporter for institusjonene i spesialisthelsetjenesten, helseforetak og regionale helseforetak.

Av de signifikante resultatene fra Midt-Norge går det fram at kvinner som har født på St. Olavs Hospital HF har bedre efaringer enn landsgjennomsnittet under barseloppholdet når det gjelder forholdet til personellet, rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt. Også Orkdal sykehus skårer høyere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt under barseloppholdet. 

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
|
Sterke navn til Frosta

1.500 publikummere totalt ga  underskudd på 100.000 for Frosta Fjordfestival i […]

Close