13 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Best i landet på integrering

| |

Svært mange av flyktningene kommer seg i utdanning eller arbeid. 93 prosent av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i Stjørdal  i løpet av 2012 har gått ut i jobb eller utdanning.

Det var enndog kun 11 deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet 2012. Tallene er hentet fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Gjennomsnittet på landsbasis viser at bare 47 prosent av flyktningene gikk direkte over til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram i 2012.

Les forrige sak:
Dyrere å kjøre til Trondheim

  Trøndelag Bomveiselskap AS øker prisene i samsvar med Statistisk sentralbyrås […]

Close