15 °C Stjørdal, NO
22/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 25

Betania må stenge deler av tilbudet – føler seg sviktet av politikerne

Har ikke penger til å drifte ut året.

Lukas Hospice har ikke lenger penger til å drifte ut året og må stanse deler av tilbudet. F.v. Tor Inge Skjøtskift i Lukas Stiftelsen, Ingfrid Skogrand, direktør i Betania og avdelingssykepleier Trine Laumann.

Lukas Hospice har kun fått bevilget 2/3 av beløpet de hadde regnet med å få, og har ikke lenger penger til å drifte ut året. Deler av tilbudet stanses, og pasientene må flyttes.

Lukas Hospice er et tilbud i palliativ omsorg ved Betania Malvik, og her får døende pasienter lindrende behandling og omsorg. Stedet ble startet opp i 2019 som et 5-årig prosjekt, og forutsetningen for driften var en driftsramme på 30 millioner kroner i året. I juli fikk de beskjed om at de kun får bevilget 2/3 av dette beløpet. Årsaken er at bevilgningen i statsbudsjettet for 2020 ikke lenger var øremerket for hospicet, men søkbar for flere.

– Dette er for oss dramatisk og vi adresserer dette som et svik fra politikerne. De har gjort et slett stykke arbeid når man har satt i gang et 5-årig prosjekt, også endrer de rammebetingelsene så totalt allerede det andre året. Vi kommer da i en situasjon hvor vi ikke har penger til å drifte ut året, sier Tor Inge Skjøtskift, som er administrerende direktør i Lukas Stiftelsen.

Etterspør forutsigbarhet

Nå må de ta økonomiske grep, stanse deler av tilbudet og permitterer samtlige 23 ansatte ved avdelingen. Pasientene må skrives ut og flyttes. I første omgang gjelder dette frem til 11. januar neste år. For å kunne drifte resten av året trenger de en tilleggsbevilgning.

Forslaget til statsbudsjett 2021 er lagt frem, men det er fortsatt en usikkerhet rundt bevilgningen da det ikke er noen øremerking.

– Vi må søke på en pott av penger og der er det mange som søker. Vi etterspør en forutsigbarhet, og den beste måten å få en forutsigbarhet på er å få en øremerking, sier han.

Skjøtskift mener politikerne må ta sin del av ansvaret og rydde opp i situasjonen.

– Vi har fått et samfunnsoppdrag og hadde en prosjektplan på fem år med 30 millioner i året i driftsbudsjett. Vi får dette det første året, da kunne ikke vi forutse at vi ikke skulle få dette hele prosjektperioden. Det er først og fremst regjeringen som må se på dette, men vi håper også det settes i gang en grasrotaksjon blant lokalpolitikerne, sier han.

Politikerne svikter pasienter og pårørende i den mest sårbare fasen i livet.

– Svikter pasientene

Ingfrid Skogrand er direktør ved Betania Malvik. Hun mener politikerne også har sviktet pasientene og pårørende.

– Det vi er opptatt av her er at man faktisk svikter pasienter og pårørende i den aller mest sårbare fasen i livet. De settes i en kjempekrevende situasjon. Det sviket som vi opplever fra politikerne er det pasientene som må lide og bære konsekvensene for, sier Skogrand.

De 5-6 pasientene som er innlagt blir skrevet ut i løpet av uken og senest mandag. Det er hjemkommunene som må sørge for et nytt behandlingstilbud. Skogrand forteller at de kommer til å følge opp pasientene etter utskrivingen.

– Vi vil følge opp pasientene, enten de kommer hjem eller til et sykehjem i kommunen sin. Mange er såpass syke at de ikke kan være hjemme.

Skogrand forteller at regjerningen i vår la fram en palliasjonsmelding, som skal styrke kvaliteten og kompetansen rundt lindrende behandling. Dette skal opp til behandling i Stortinget senere i høst.

– De har veldig store ord om hvor viktig det er å sikre en god livskvalitet, også opplever vi en avkortning på dette beløpet som gjør at vi ikke får gi det tilbudet som vi har planlagt, sier hun.

Les forrige sak:
Vil skape en mektig juleopplevelse

Fredag slippes billettene til «Julestemning med Ola Lauvås».

Close