9 °C Stjordal, NO
20/01/2020

Bevilger 100.000 for å unngå utenforskap

Barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å være med på fritidsaktivitet

En samstemt komite for kulturn, næring og miljø har i dag gitt kulturetaten 100.000 kroner for å motvirke utenforskap i fritidsaktiviteter. Fra venstre: Veronica Drivstuen, Per Erik Moen, Robert Mulelid, Tommy Reinås, Bjørn Ole Håve, Inger Johanne Uthus, Stian Flobergseter, Hjørdis Thyholt, og Almira Canovic. En samstemt komite for kulturn, næring og miljø har i dag gitt kulturetaten 100.000 kroner for å motvirke utenforskap i fritidsaktiviteter. Fra venstre: Veronica Drivstuen, Per Erik Moen, Robert Mulelid, Tommy Reinås, Bjørn Ole Håve, Inger Johanne Uthus, Stian Flobergseter, Hjørdis Thyholt, og Almira Canovic.
Åpent Hus Høy

Den politiske komiteen for kultur, næring og miljø vedtok i sitt møte idag en ordning som heter Kontingentkassa.

– Dette er en ordning som skal sørge for at barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, forteller komiteleder Tommy Reinås (MDG).

Ordningen er slik innrettet at det gis støtte på ulike måter for at ingen skal havne utenfor.

– Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter. Det gis tilskudd på inntil 3.000 kroner pr. person i året. I utgangspunktet tildeles det midler til én kontingent pr. barn, men man kan i særskilte tilfeller åpne for støtte til flere aktiviteter. I særskilte tilfeller kan det også gis ytterlige støtte til for eksempel deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer, forklarer Reinås.

Komitelederen omtaler utenforskap som urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst.

– Lavinntekt fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Kontigentkassa er et av flere virkemidler som Stjørdal nå tar i bruk, for å hindre utenforskap for barn og unge, forteller Reinås.

Kommunens kulturetat har fått tilført 100.000 kroner for å opprette en egen tilskuddsordning til dette formålet.

– Det første året vil fortelle oss om ordningen skal forbedres, eller forsterkes i årene fremover, sier en strålende fornøyd komiteleder. Han er aller mest fornøyd med at ordningen er på plass, men også tilfreds med det han omtaler som et MDG-gjennomslag i samarbeid med de borgerlige partiene.

– Dette fikk vi gjennom ved siste års budsjettforhandling, avslutter Tommy Reinås.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Truet med å drepe dørvakt og hans familie

Var overstadig beruset da han ble kastet ut fra utested

Close