-1 °C Stjørdal, NO
28/10/2020

Bibel-stopp til 5. klassingene

– Ikke i tråd med gjeldende lovverk, mener rådmannen

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Helt siden 1988 har representanter fra kirken besøkt alle 5. trinnselever i Stjørdals-skolene og delt ut bibler. Den ordningen vil rådmannen ha en slutt på nå.

– Når Den norske kirke besøker klassen for å dele ut bibler, kan det oppleves som forkynning, og det er i strid med læreplanen for KRLE-faget, hvor det i formålet for faget står: «Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse. Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges til grunn. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg og mangfold.», heter det i innstillingen som nå går fra rådmannen til den politiske komiteen for levekår og deretter videre i de politiske organer.

Det var formannskapet som i et møte i mai i 1988 vedtok at det skulle kjøpes inn bibler til alle elevene i 5. klasse. Disse biblene har blitt elevenes eiendom og skulle brukes både i skolen og i konfirmasjonsundervisningen. Kostnadene med biblene har ligget hos etat oppvekst i Stjørdal kommune, – et beløp på cirka 60.000 kroner i året.

– I fagplanen til KRLE-faget er det beskrevet mål for opplæringen, og etter 7. trinn under temaet kristendom står det blant annet at elevene skal kunne forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og gjøre rede for sentrale fortellinger i Det gamle og nye testamentet. Dette løses i dag ved at skolene har klassesett med bibler som benyttes i undervisningen, heter det i saksopplysningene fra rådmannen.

Hun finner nå at det ikke er i tråd med gjeldende lovverk at kirken skal besøke alle elever på 5. trinn og dele ut bibler.

– Når det gjelder fritak i KRLE-faget er ikke dette lenger en mulighet. Det kan kun bes om fritak for deler av opplæringen. En praksis med at kirken besøker klassen, deler ut bibler og har et undervisningsopplegg kan føre til at en del foresatte ikke ønsker at deres barn skal delta. De må da søke om fritak på forhånd. Vi ønsker i minst mulig grad en segregering av elever, og mener i tillegg at praksisen med å dele ut bibler ikke er forenlig med formålet til faget, skriver rådmannen i sin innstilling til politikerne.

 

Les forrige sak:
Nybutikken er både romsligere og mer innbydende, synes de tre ansatte Tonje Steig (fra venstre), Berit Hegseth Aune og Karoline Stuberg.
Spesialforretning inn i nye lokaler

Halsen Sykepleieartikler har åpnet dørene til ny og romsligere butikk

Close