16 °C Stjørdal, NO
23/05/2019

Biffakademi på Hell

 

Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. Modulene skal til sammen ha et innhold som tilfredsstiller krav til formell utdannelse på høyskolenivå for de som ønsker dette.

 

Det legges opp til samlinger på to ulike steder i landet, Stjørdal og Hamar. På hvert sted vil alle de 4 modulene være gjennomført i løpet av 2 år. Etter to år kan de første produsentene i landet kalle seg CanBIFF. I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag kan kursdeltakere oppnå 15 studiepoeng ved å gjennomføre alle modulene i Biffakademiet. Deltakerne må ha godkjent studiekompetanse eller realkunnskap (over 25 år). I tillegg til å gjennomføre kursmodulene, skal det utarbeides to prosjektoppgaver og kandidaten må bestå en eksamen til slutt.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Les forrige sak:
Foto: Nina Østerås
Vinnerne av fotokonkurransen juli

   

Close