21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Bilavgifter fram mot 2020

 

Det er tre sentrale områder der bilavgiftene kan løse viktige samfunnsmessige utfordringer: miljø og klima, trafikksikkerhet og økonomi. De totale klimautslippene fra transportsektoren må reduseres i henhold til Klimaforliket, uten at det går utover mobiliteten. I 2020 skal gjennomsnittlig utslipp av CO2 være 85 gram per kilometer for nye biler. Dette er et ambisiøst mål. Bilavgiftene må også premiere sikkerhet slik at Norge når nullvisjonen, dvs. at vi får et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd. Samtidig må avgiftsnivået for bil ned, slik at det blir rimeligere å kjøpe og eie bil. For å nå disse målene må kraftige virkemidler tas i bruk.

 

– Vi organiserer over en halv million forbrukere som er avhengig av langsiktige rammer for sine bilkjøp. NAF har et mål om at alle alltid skal kunne reise sikkert, miljøvennlig og effektivt. Avgiftsforslaget vi har kommet frem til sammen med BIL og NBF, er et stort steg på denne veien, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Historisk sett er det mangelen på helhet og forutsigbarhet som har vært utfordringen for bilavgiftene i Norge. Hele systemet har vært preget av å være et lappeteppe. Dreiningen som har vært gjort i avgiftene de siste årene er et steg i riktig retning, men for å nå de ambisiøse målene som er satt, må systemet rigges for det.

 

Coop Storlien artikkelnivå

– Langsiktige rammebetingelser er viktig for bilimportørene. Vi ønsker at de som skal handle bil har en trygghet for at de gjør et godt valg både i forhold til annenhåndsverdi, miljø og trafikksikkerhet, sier Erik Andresen, direktør i BIL.

 

– Nye biler er bedre enn gamle. Bilparken må fornyes. Det er viktig både for å få ned antall skadde og drepte i trafikken, samt bedre det miljøfotavtrykket som bilene etterlater seg, supplerer Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF. Forslaget er nå lagt frem og målet er at mye av innholdet er å finne igjen i statsbudsjettet for 2014.

 

Følgende tiltak er viktige for å nå målene innen miljø, klima, trafikksikkerhet og økonomi:

  • Det samlede avgiftsnivået for bil bør reduseres, med vekt på kjøps- og eie-avgiftene.
  • Utskiftningen av bilparken må økes betraktelig. Eldre biler må fases ut gjennom å gjøre det billigere å kjøpe ny bil med lave utslipp og høyere sikkerhetsnivå. Vi står foran en teknologisk revolusjon de neste ti årene.
  • Ny teknologi må fases inn raskere enn i dag. Salget av null- og lavutslippsbiler må økes betraktelig fram mot 2020. Dette vil føre til lavere inntekter fra engangsavgiften.
  • Innføring av avgifter og moms for nullutslippsbiler kan tidligst komme i 2020, og/eller når vi har nådd henholdsvis 50 000 el- og hydrogenbiler.
  • Utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff og teknologi er viktig.
  • Årsavgiften må reduseres betraktelig og gjøres mer fleksibel.
  • Omregistreringsavgiften bør reduseres ytterligere.
  • Vrakpanten må økes.
  • Bompenger må vurderes i sammenheng med andre bilrelaterte avgifter.
  • Engangsavgiften må refunderes ved eksport av brukte biler fra Norge.

Les forrige sak:
BYGGER NY HALL: Utbyggerne av ny idrettshall på Sveberg får kjøpe tomta av Malvik kommune som skal samarbeide om parkeringsområde der ABRA-hallen nå gjenreises.
Selger idrettstomt til RBK

  Kommunestyret hadde tidligere gitt RBK og MIL en lånegaranti og […]

Close