12 °C Stjørdal, NO
20/09/2019

Bilene våre er for gamle

Vi er inne i et stort arbeid med ny E 6 fra Værnes til Kvithammer. Her har Stjørdal fått en god slump av ”vegkaka”. Men fortsatt gjenstår store grunnleggende oppgaver i hele landet, sier Jon Olav Alstad i NAF.

Den gamle bilparken er en utfordring miljømessig og når det gjelder trafikksikkerhet, mener NAF.

 

Det sier Jon Olav Alstad i NAF som poengterer at bedre biler gir mest utslag for å redusere antall drepte i trafikken. – Ny teknologi bli faset inn og etter hvert standard. Det gir større effekt enn midtdelere selv om det også er viktig, sier han.

– I Norge har vi bygd for smale veger. Derfor får vi problemer med å sette ut midtdelere. Vegene blir for smale og må utvides med store kostnader. Svenskene kan sette opp midtdelere uten problem og har fortsatt brede vegskuldre. Og vet du hva? sier Alstad.

– Nei …..

Ta lappen

– 2010 var første året der bilistene i Norge betalte mer for bygging av riksveger i bompenger enn det som myndighetene gjorde. I bompenger. Og det til tross for at regjeringen økte bevilgningen. Da skulle man forvente en viss kvalitet av vegene og ikke humper pga telehiv.

– Hvordan vil du omtale vegene i Norge?

– Vi har en utfordring med vegnettet. 30 år med mangelfulle bevilgninger har ført til stor svikt i vedlikeholdet. Forskning viser at standarden på vegene er en medvirkende årsak til antall trafikkulykker.

 

De norske vegene sliter med et stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Derfor er det for eksempel fortsatt høy risiko for å kollidere med trær hvis du først havner utfor vegen, sier Jon Olav Alstad.

 

En ulykke er et resultat av mange forskjellige faktorer. Det gjelder å redusere risikoen mest mulig. Vi har en nullvisjon som både organisasjoner og myndigheter jobber etter. Det er et ambisiøst mål. Noe av det viktigste er å sette standarden på vegene i god stand igjen. Med dagens tempo vil det ta nesten 30 år å komme i mål. Det har vi ikke råd til. Det betyr altfor mange unødvendige dødsfall på vegene som kunne ha vært forhindret med bedre vegstandard.  Ja, det er lenge til vi er i mål på det området. Men arbeidet må gå fortere. På den måten vil vi redusere antall dødsulykker.

– Kan du konkretisere?

– Hadde man bevilget 2 mrd ekstra i året, ville denne tida fort være halvert. Det er derfor ikke uoverkommelig med tanke på vår nasjonalformue på bok. Det er en viktig del av vår jobb i NAF å påpeke behovet for bedre vedlikehold til beste for alle bilister i privattransport eller varetransport. Det er våre medlemmer som blir hardt skadd og må ta følgene av manglene.

Vi vil beskytte våre medlemmer. Samferdselsministeren er flink til å peke på sjåføren. Men hun er ikke like flink til å gjøre noe med det hun har ansvaret for, sier talsmann for NAF, Jon Olav Alstad som stusser over hvordan vi tenker på veg i Norge:

– I andre land defineres vegstandard som en del av nasjonalformuen. Vi tenker annerledes og er opptatt av utgifter. Dessverre har finansdepartementet for sterk innflytelse når det gjelder definisjoner.

 

Bompengene og vegbygging

– NAF ønsker i utgangspunket at bompengene blir utbyttet bedre. I dag forsvinner for mye i administrasjon.

– Hvordan kan det forbedres?

– En løsning kan være å samle bompengeselskapene i et nasjonalt selskap. Derfor tar samferdselsministeren er riktig grep når antall selskaper blir redusert fra 44 til 19. Men hun kunne ha gått enda lenger. Denne reduksjonen er ikke nok.

 

Andre utfordringer vi har vært opptatt av er følgende: Norge bygger kort og dyrt. Man får finansiering for bare ett år av gangen. Når pengesekken er tom, stanser byggingen. Maskiner og utstyr må flyttes. Det er viktig å bygge lengre strekninger i ett. Man må få på plass langsiktig finansiering. Da får du mer veg for pengene, sier Alstad som kjenner til Høyres iver for – Offentlig privat samarbeid:

 

Prosjektfinansiering

– Vi er opptatt av prosjektfinansiering der staten stiller med de nødvendige midler. OPS er én løsning. Men det finnes også andre måter å prosjektfinansiere på. Man har ulike erfaringer med OPS. Noen prosjekter har falt heldig ut slik som strekningen Klett – Orkanger. Men andre har ikke falt like heldig ut.

 

Vi er opptatt av å få testet ut andre måter å gjøre det på. Det skal ikke være nødvendig å vente på den årlige bevilgningen. Prosjekter må fullfinansieres.  Det er ganske forunderlig at vi fortsetter å bygge veg på denne måten med de kunnskaper vi har. Det er veldig dyrt og unødvendig å rigge ned og rigge opp. Da er det bedre å fullføre jobbene på en gang selv om det skulle gå over flere år, sier han.

 

 

18 – 24 år:

– Vi har en gruppe bilister mellom 18 og 24 år som er ekstremt utsatt for ulykker. Vi er veldig opptatt av at mengdetrening – før man slipper ut på vegen på egen hånd – får større fokus. Det handler om trening. Derfor er vi så opptatt av å få trafikkopplæring inn i skolen.

 

NAF har en del baner hvor unge bilister på 16 – 18 år i selskap med foresatte kan øvelseskjøre – ikke minst på glatt føre. Men her ligger andre utfordringer.

– Hvilke da?

– De gryende sjåførene øvelseskjører i nye biler med moderne teknologi. De kjører også opp i nye og moderne biler. Får de låne bilen til pappa eller mamma, kan det hende at den også er rimelig ny. I alle fall mye nyere enn bilene disse unge bilistene velger når de selv skal kjøpe bil.

 

Da ender de ofte opp med f. eks. en Volvo 240 uten moderne teknologi som f. eks. antispinn. Dermed er disse unge, ferske og urutinerte sjåførene med stor tro på egne ferdigheter langt mer utsatt for ulykker i sine egne biler enn de har tidligere har vært. Ulykkesstatistikken taler sitt tydelige språk, sier Alstad.

 

 

Møteulykker og utforkjøringer

– Det er en av årsakene til at vi ønsker en raskere utskiftning av bilparken.

– Hva er de viktigste årsakene til ulykker?

– Møteulykker og utforkjøringer er de viktigste. Begge ting går det an å gjøre noe med. Vi liker å snakke om ”tilgivende” veg. Førere gjør feil på tross av god opplæring. Da er det viktig å utforme vegene på en måte som skaper færre ulykker.

– Har du eksempler?

– Ja, det gjelder for eks. skog i vegkantene som bilister kan kollidere med. Vegvesenet er blitt flinkere til å bygge på en måte som reduserer bilens fart og tar bort hindre når du først kjører utfor vegen. Men her er det mye mer å gå på. Eldre veger er overhodet ikke tilrettelagt på denne måten. Det er høy risiko for å kollidere med trær. Her kommer vil tilbake til etterslepet på vårt dårlige vedlikehold. Det må det absolutt gjøres noe med. Her er det mange liv å spare, sier Jon Olav Alstad i NAF.

 

 

Les forrige sak:
Loppesuksess på Midtsand

Midtsand Vel sine tradisjonsrike vårlopper ble sist helg godt besøkt av […]

Close