1 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Ble anbefalt å si ja til betent utbyggingsforslag. Nå har planpolitikerne tatt sin avgjørelse

Rådmannen anbefalte politikerne i Malvik om å vedta bygging av 350 nye boliger ved Stasjonsfjæra og Moan, men utvalget i plan og miljø var ikke enige i det betente forslaget.

Torsdag formiddag hadde utvalg for areal- og samfunnsplanlegging (ARESAM) møte, der den betente førstegangsbehandlingen av Hommelvik stasjonsby sto på agendaen.

Saken har vakt stort engasjement og voldsomme protester blant lokalbefolkningen i Hommelvik.

Rådmannens vurdering var å fremme forslaget, og sende reguleringsplanene videre til offentlig ettersyn. De fleste i utvalget ønsket utbygging ved Moan, men konkluderte med at forslaget slik det ble fremlagt i dag, måtte sendes tilbake med betydelige endringer.

– Lettet

Under møtet ble det avdekket flere svakheter med utbyggers reguleringsplan, og samtlige av planpolitikerne kom med flere endringsforslag til utbyggingsforslaget.

Enden på visa ble at et enstemmig Aresam avviste rådmannens innstilling. Dermed blir ikke saken lagt ut på høring, den blir i stedet sendt tilbake til forslagsstiller grunnet vesentlige endringer.

Til stede på møte var Silje Ohren Strand, som har engasjert seg mye i saken, og er grunnleggeren bak Facebooksiden «Bevar Moan og Stasjonsfjæra i Hommelvik». Hun er lettet over dagens utfall.

Silje Ohren Strand, grunnleggeren av facebooksiden «Bevar Moan og Stasjonsfjæra i Hommelvik», har lenge engasjert seg i saken. Hun var lettet over utfallet i torsdagens Aresam-møte.

– Jeg var jo spent da jeg gikk inn, og jeg tenkte jo de kan ikke annet enn å avvise rådmannens innstilling. Men man vet aldri, det har skjedd så mye rart i saken her fra før. Nå føler jeg lettelse over at det gikk som det gikk i dag, sier Strand.

Konsekvensutredning

Høyde på blokkene og reduksjon av antall blokker og bevarelse av friområdet til bruk av arrangementer, var blant endringene som ble lagt på bordet. Det ble også vedtatt å bytte ut overgangen til undergang for å krysse jernbanen.

– De endringsforslagene som har kommet i dag, er så store og omfattende at planen fra forslagstiller, altså utbygger, må endres ganske så fullstendig, forklarer Strand.

Et annet punkt som kom på plass under torsdagens møte, var konsekvensutredning. Ifølge rådmannen er det ingen regel som krever konsekvensutredning, men politikerne kan vedta at de ønsker en. De syv politikerne vedtok enstemmig å gjennomføre en konsekvensutredning.

– Da blir det sett på hvilke konsekvenser en utbygning i et slik område vil ha. Det blir sett på blant annet friluftsområder, og hvordan det skal være tilrettelagt under og etter en eventuell byggeperiode, forklarer hun.

Befolkningen får komme med innspill

Hvis behandlingen skulle blitt godkjent av de syv politikerne i utvalget torsdag, ville den videre påvirkningen fra befolkningen ha blitt svekket betydelig.

– Hvis innstillingen hadde gått igjennom i dag, og sendt ut på høring, hadde det vært mye mer utfordrende å komme med innspill og ønsker om endringer i ettertid, sier Strand.

Hun er derfor tilfreds med at et annet punkt som falt på plass, var å få på plass folkemøter der innbyggerne ikke bare kunne stille spørsmål, men komme med faktiske innspill.

– Når det nå kommer på høring, vil det også bli ordentlige folkemøter. Det ble påpekt spesifikt at vi skulle få komme med innspill, og at det skulle lyttes til, forteller Strand.

 

Les forrige sak:
Derfor skytes det fra flystripa på Værnes

Close