12 °C Stjørdal, NO
21/09/2019

Bli en fugleambassadør

1. Svartmeisen er vår minste meis, og foretrekker gammel skog. Her på en foringsplass i Stjørdal kommune opp mot tregrensa.

 

Naturarvprosjektet «Birdwatching Trondheimsfjord» har pågått siden 2010. Et av hovedmålene med prosjektet er å spre informasjon og bevissthet om lokalt fugleliv og fuglenes potensiale i turismesammenheng. Prosjektleder i naturarven, Paul Sverre Røe fra Proneo, har i samarbeid med fuglekjennskapsmiljøet på Høyskolen i Nord-Trøndelag, HiNT derfor initiert det nye «Fugleambassadørkurset» med oppstart denne våren.

– Trondheimsfjorden med omkringliggende skog- og fjellområder huser en usedvanlig variert og vakker fuglefauna. Til overmål er mange av disse artene meget attraktive for norske og utenlandske fuglekikkere og naturfotografer. Vi bor dermed midt i en super destinasjon for fugleturisme. Gjennom dette kurset vil deltakerne bli introdusert for både vanlige og sjeldne fugler i Trondheimsfjordområdet. Vi ser på måter man kan drive naturbasert reiseliv på med utgangspunkt i disse artene, forteller Røe.

 

Erfarne kursledere

Ta lappen

Kursledere vil være de lokale ornitologene Magne Husby og Terje Kolaas, som begge er engasjert i studiene «Fuglekjennskap» og «BirdID» ved HiNT til daglig. De to kan kanskje betraktes som pionèrer når det gjelder fuglekikkerturisme i Norge, og vil dele førstehånds erfaringer om emnet i løpet av kurset. Man behøver imidlertid ikke å ha profesjonelle ambisjoner for å delta.

 

-Hvor vil kurset foregå Paul Sverre?

– Det meste av kurset vil foregå utendørs og vil handle om fuglekjennskap. Vi velger imidlertid å kalle dette et fugleambassadørkurs heller enn fuglekjennskapskurs fordi «fuglegleden» rundt det å være bevisst fuglelivet man har rundt seg er vel så viktig som fuglekjennskapen. Kurset er derfor egnet både for unge, eldre, nybegynnere og viderekommende understreker Røe. Kurset vil gå over syv kvelder, med oppstart allerede mandag 22. april. Av praktiske hensyn er maks antall deltakere pr kurskveld 30 personer, og det vil være påmelding etter «først-til-mølla»-prinsippet. Utgangspunktet vil være Røstad i Levanger, men man vil i løpet av kurset besøke de beste fugleområdene i området – fra Stjørdal i sør til Snåsa i nord.

 

Påmelding eller spørsmål om kurset rettes til Paul Sverre Røe på paul.sverre.roe@proneo.no eller på 92446220.

 

 

 

 

Les forrige sak:
Tor Idar Aune (t.v.) fra Stjørdal står for arbeidet med tekst og bilder og Terje Vestvik fra DFS er medarbeider på det redaksjonelle.
Skytterhistorisk verk utformes ved Rica

  Prosjektet gjøres også i samarbeid med 92 år gamle Per […]

Close