-7 °C Stjørdal, NO
30/11/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-med dato

Blir anklaget for dårlig vaksineprioritering

– Særdeles kritikkverdig, mener forening

Illustrasjonsfoto

Forening går hardt ut mot flere kommuner etter de mener å ha avdekket at det ikke er blitt laget en vaksinasjonsplan for personer i høyrisikogruppe 4. Nå krever de en redegjørelse fra både helseforetak og kommuner i saken.

– Vi finner det nåværende opplegget med hva som er en tilfeldig utvelgelse, særdeles kritikkverdig, skriver leder og sekretær for Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag, Guro Skjetne og Laila Bakke.

5000 med ulike diagnoser

I et skriv utsendt til flere kommuner, blant annet Tydal, stiller Foreningen for Muskelsyke i Trøndelag spørsmål rundt prioriteringsgruppene for vaksinasjon. Her mener de blant annet at medlemmer som er i høyrisikogruppe står for langt bak i køen.

Foreningens medlemmer ligger i gruppen med særlig høy risiko for alvorlig sykdom og død ved covid-19.

– Noen har knapt synbar nedsatt muskelkraft. Andre har et stort funksjonstap, er avhengig av elektrisk stol og assistanse. En stor andel av våre medlemmer bruker pustehjelpemidler av ulike slag, og enkelte bruker respirator hele døgnet, forklarer de.

Glemt og feilaktig nedprioritert

Både Skjetne og Bakke reagerer på at deres medlemmer, som er i høyrisikogruppe, så å si ikke har fått vaksine mot covid-19, selv om de befinner seg i gruppe 4.

– Nå begynner de mer hissige muterte virusene å komme og våre medlemmer er redde, presiserer de.

Nå retter foreningen bekymring for om denne gruppen er blitt glemt og feilaktig nedprioritert når det kommer til vaksine.

– Det er snakk om unge mennesker med høy risiko for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Mange av medlemmene har isolert seg i ett år, mens andre ikke har muligheten til det på grunn av familieliv, jobb og behandling, forklarer de videre.

Ikke myndighet til endring

Ifølge foreningen skal deres medlemmer ved forespørsel til sin kommune eller helseforetaket blitt fortalt at prioriteringsrekkefølgen fra FHI står, og de har ikke myndighet til å endre på den.

– Ved etterspørsel har vi avdekket at noen kommuner ikke engang har hentet inn informasjon fra fastlegene over pasienter som tilhører gruppen med særlig stor risiko for covid-19 enda. Det forteller oss at kommuner faktisk ikke har lagt en vaksinasjonsplan for denne gruppen, forklarer de.

Videre skriver de at de finner det nåværende opplegget med «..hva som virker som en tilfeldig utvelgelse, særdeles kritikkverdig, og resultatet av dette er at de gruppene pasienter som er mest utsatt for alvorlig sykdom og død ved covid-19 er uvaksinerte.»

Nå etterlyser de en faglig vurdering og forklaring på de prioriteringer ved utvelgelse som er gjort i kommuner og helseforetak.

– Overrasket

Sektorleder i Tydal kommune, Ingjerd Tuset forklarer til Stjørdals-Nytt at hun har sett brevet og er veldig overrasket over innholdet.

– Jeg ble litt overrasket. Vi er ganske nøye med å følge FHI sine prioriteringer, på lik linje med andre kommuner. Det er imidlertid ikke tilfeldig hvem som vaksineres, vi velger å følge FHI fordi vi anser at deres plan er faglig godt begrunnet, forklarer hun.

Videre forklarer Tuset at Tydal, som en av flere kommuner som har mottatt brevet, ikke har mottatt kritiske spørsmål rettet mot vaksinasjonsrekkefølge.

– Vi tenker også kjønn og har jevn kontakt med kommuneoverlege og fastleger om risikogrupper. Vi forsøker å være i forkant, men ofte vet vi ikke hvor mange vaksiner vi får og som skal fordeles, sier Tuset videre.

Sektorleder innen helse og omsorg i Tydal kommune, Ingjerd Tuset, svarer til klagebrev som har landet på deres og flere andre kommuners bord. (Arkivfoto)
Sektorleder innen helse og omsorg i Tydal kommune, Ingjerd Tuset, svarer til klagebrev som har landet på deres og flere andre kommuners bord. (Arkivfoto)
Startet med høyrisikogruppen

Ifølge sektorlederen begynte de allerede i forrige uke med prioriteringsgruppe 4, som er personer som har høy risiko og er i alderen 16 til 64 år.

– Når dette er over går vi over på de andre innen samme gruppe, her går vi etter alder, risiko og det er fastlegene som ser på listen over hvem som må prioriteres først. Det ligger mye arbeid bak for alle må sjekkes opp og legen må selv ringe det inn, forklarer hun.

Neste uke vil Tydal være ferdig med å vaksinere høyrisikogruppe 4.

– Vi mangler en eller to personer, som vil være vaksinert i neste uke. Da begynner vi på toppen på prioriteringsgruppe 4 igjen. Vi prøver så godt vi kan for å prioritere og ta hensyn til enkelte personer med særlig høy risiko, sier Tuset videre.

Les forrige sak:
Rune Husås (t.v.) og sønnen Kim-Andre Husås har sett frem til å ta skrittet videre. Nå flytter de bedriften i Meråker inn i nye lokaler.
Far og sønn satser større i nye lokaler

- Vi har ventet en stund, men nå så vi muligheten

Close