17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Blir «daglig leder» på legekontoret

Christina Bjerkestrand (39) skal koordinere den daglige driften ved Meråker legekontor

Christina Bjerkestrand er ansatt ved Meråker legekontor som sykepleier, men også med ansvar for å koordinere den daglige driften. Christina Bjerkestrand er ansatt ved Meråker legekontor som sykepleier, men også med ansvar for å koordinere den daglige driften.

Christina Bjerkestrand (39) skal koordinere den daglige driften ved Meråker legekontor.

Ved Meråker legekontor er det tre fastlegehjemler pluss turnuslege. I tillegg er legekontoret bemannet med kommunalt ansatt hjelpepersonell. Nå skal Christina Bjerkestrand ta over koordineringsansvaret ved legekontoret etter Elfrid Pedersen.

– Jeg har jobbet lenge i kommunen. Helt siden 1998 i hjemmesykepleien og med dialyse. I tillegg har jeg jobbet noen år ved kurbadet og noen år i bedriftshelsetjenesten, sier Christina Bjerkestrand, som er utdannet sykepleier med videreutdanning innenfor bedriftshelsetjeneste og velferdsteknologi.

Bjerkestrand starter i sin nye jobb 1. august.

Les forrige sak:
En skogshogst i Bulandet i Stjørdal midt i hekketiden har trolig tatt livet av fugleunger i reder. Norges Naturvernforbund er sterkt kritisk til praksisen som enkelte skogsentreprenører har på området og vil ha hogststopp i perioden 15. april til 15. juni. Bildet er et illustrasjonsmotiv fra granskog.
Skogsdrift i hekketiden

Naturvernforbundet er sterkt kritisk

Close