12 °C Stjørdal, NO
18/07/2019

Blir sjef for stort behandlingssenter

Jan Elverum skal lede 115 årsverk ved Blå Kors Lade

Jan Elverum blir sjef ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Jan Elverum blir sjef ved Blå Kors Lade Behandlingssenter.

Jan Elverum blir ny sjef ved Blå Kors Lade Behandlingssenter.

Han har kjempet hardt for ideelle virksomheters rammevilkår innen TSB, opptrappingsplan og pasienters rett til sammenhengende behandlingsforløp. Etter åtte år som generalsekretær i Blå Kors er Jan Elverum nå klar for å gå tilbake i felten. Han blir kaptein på Lade, et av Blå Kors sine flaggskip innenfor rusbehandling, heter det i en pressemelding fra Blå Kors Norge.

Blå Kors er landets største ideelle aktør innen rusbehandling. Blå Kors hjelper mennesker med rusrelaterte problemer og omsorgsbehov til et liv med økt livskvalitet og økt livsmestring. Organisasjonen driver også forebyggende tiltak, opplæring og omsorg – med både egne ansatte og tidgivere.

-Jeg tar med meg mine erfaringer fra organisasjonsutvikling, ledelse og myndighetskontakt og gleder meg til å videreutvikle Lades arbeid for rusavhengige og deres pårørende, sier Jan Elverum.

Elverum er bosatt i Stjørdal og ser fram til å jobbe med rusfeltet i egen region igjen etter mange år i Oslo.

– Lade behandlingssenter har hatt en veldig spennende utvikling de siste årene. Når sjansen bød seg, kunne jeg ikke si nei til å lede Blå Kors sitt flaggskip innenfor rusbehandling i Trøndelag, sier Elverum.

Coop Storlien artikkelnivå

Blå Kors Lade Behandlingssenter driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, for rusmiddelavhengige og spilleavhengige pasienter. Senteret med 115 årsverk er organisert under Blå Kors Divisjon Behandling og er en av fem tverrfaglig spesialiserte rusbehandlingsinstitusjoner i Blå Kors. Senteret har en egen avdeling for gravide og småbarnsfamilier.

– Jeg er svært glad for at Jan Elverum vil ta over stafettpinnen på Lade Behandlingssenter. Han har gjort en veldig viktig jobb for organisasjonen i en krevende fase. Jan har bidratt til å bygge Blå Kors som en sterk og livskraftig organisasjon med sin betydelige kompetanse og erfaring. Jeg ser fram til at han tar over ledelsen ved Lade behandlingssenter etter sommeren, sier Janka Holstad, divisjonsdirektør i Blå Kors.

Les forrige sak:
Julianne Aftret (t.v.) og Johanne Størseth fra sjettetrinnet ved Lånke skole var to av dem som holdt appeller på rådhustrappa.
– Slutt å snakk – begynn å gjør noe

SE VIDEO fra skolestreikmarkering utenfor rådhuset

Close