14 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Bo lengre hjemme

 

Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

 

Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at vedkommende kan bli boende i boligen sin, selv om man har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse.

Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

 

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, – etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

 

Mer informasjon kan fås hos servicetorget.

Les forrige sak:
Wist Last & Buss overtar Team Verksted

  Verkstedet hos Team i Stjørdal har eksistert siden 2009 och […]

Close