-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Bok om Ole Vig

- Eg er veldig nøgd med svaret frå ordføraren, seier Lars Moa.

 

Lars Moa er opptatt av Ole Vig sin plass i det nye kulturhuset i Stjørdal.

I siste møte i kommunestyret tok han opp saken i et spørsmål til ordføreren som svarte: – Lars Moas forslag om en ny biografi om Ole Vig i forbindelse med åpningen av et kulturhus er god, sa ordfører Johan Arnt Elverum da kommunestyret startet sitt møte i ettermiddag:

– En biografi vil styrke og forenkle formidlingen av Ole Vigs liv, ideer og visjoner ikke bare på lokalt nivå, men også nasjonalt. I 2014 vil kulturhuset være i full drift og kan få sin offisielle åpning. Da er det 200 år siden Norge fikk sin første grunnlov, sa ordføreren og fortalte at rådmannen har grepet fatt i idéen om biografi. Han har allerede vært i kontakt med et større norsk forlag og en forfatter. Rådmannen vil fremme en politisk sak overfor kommunestyret våren 2011.

– Dersom arbeidet kan startes i 2011, er mulighetene store for at en utgivelse vil være klar tidlig i 2014 (Ole Vig ble født 6. februar 1824 red). Finansieringen av en utgivelse kan være et kommunalt og fylkeskommunalt ansvar. Men det er også andre finansieringskilder. Størrelsen på tilskudd vil avhenge av om et forlag tar på seg selve utgivelsen. Dermed vil finansiering gå med til å lønne en forfatter, sa ordføreren.

Les forrige sak:
En veg øst for jernbanelinja vil lette trafikken i Havnekrysset betraktelig. Da blir det ikke noe problem å ta imot trafikken fra Ringveg nord uten å rive boliger.
Infomøte i kveld mandag

  I dag blir det avholdt informasjonsmøte om Ringveg Nord parsell […]

Close