-3 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Boliger truet av kvikkleireskred. Nå vil de sikre området for 9 millioner kroner

I området er det flere gårder, eneboliger, dyrket mark, beiteområder og kraftlinjer

Mens helleristningene godt innpakket er i vinterdvale mener NVE tre bekker i området truer ristningene og omgivelsene.

Tre bekker graver i kvikkleire ved Trælstad. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår sikring som koster 9 millioner.

Helleristningsfeltet ved Leirfall ligger i vinterdvale. Innpakking sikrer det mot vær, vind og frost. Men rundt feltet graver bekkene Solemsbekken, Leirfallsbekken og Åvelsgardsbekken i kvikkleire.

Det er fare for stort kvikkleireskred, og rasekspertene frykter at hvis det raser så er både gårder, eneboliger og E14 i fare.

Sikring for 9 millioner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer situasjonen slik at sikringsarbeider er nødvendig.

Kostnadene anslår NVE til 9 millioner kroner.

Les også: Torsdag stenger vegen i Vessete 

Førstkommende torsdag skal rasfaren drøftes i formannskapet i Stjørdal. Kommunen sin andel blir 1,8 millioner kroner. Kommunedirektøren sin innstilling er ja til sikring mot flom og skred.  Og at kommunen vurderer å ta ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold.

Bergkunstmuseum

Det er grunnundersøkelser i forbindelse med planene om Bergkunstmuseum som er bakgrunnen for at rasfaren nå er blitt kartlagt.

Slik frykter NVE et kvikkleireskred rammer bebyggelse, matjord og E14 ved Trælstad i Hegra.

Les også: – Aldri vært redd for å satse 

I bunnen av alle tre bekkene er det kvikkleire. Det pågår utgraving. For å hindre ras mener NVE sikringsarbeidene er nødvendig.

Bebyggelse og matjord

I området er det flere gårder, eneboliger, dyrket mark, beiteområder og kraftlinjer. På et kart illustrerer NVE hvor de frykter kvikkleireskred blir liggende.

Torsdag drøfter formannskapet kommunen sin rolle i sikringsarbeidene som NVE mener bør utføres.

Les forrige sak:
Sjåfør anmeldes for manipulering etter kontroll

Forsøkte å manipulere fartssperre på ATV

Close