-2 °C Stjørdal, NO
04/04/2020

Bøndene skader seg

SN vippskampanje 1 mobil artikkel


Det er tall som kommer fram i undersøkelsen «Skadefri bonde», hvor 2.699 bønder i Sør- og Nord-Trøndelag har deltatt. Rapporten ble lagt fram i Verdal onsdag.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Vi har fått bekreftet mistanken om underrapportering av personskader i landbruket. Det er langt flere skader enn det som kommer fram i statistikken, sier prosjektleder og overlege Oddfrid Aas ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital til Trønder-Avisa.

 

Arbeidstilsynet registrerte fem skader per 1.000 sysselsatte i jordbruk, skogbruk og havbruk i 2008. Den nye undersøkelsen avdekker at  det reelle tallet kan være 112 skader per 1.000 sysselsatte i løpet av ett år i Trøndelag. 9,2 prosent av de som svarte har opplevd ett eller flere uhell med personskade i løpet av det siste året. I tillegg oppga 2,9 prosent at andre personer på gården hadde vært utsatt for skade.

– Vi var forberedt på at skadetallene kunne bli høye. Men det var overraskende at de ble så mye høyere i landbruket enn i andre næringer, sier Oddfrid Aas.

 

Nesten halvparten av skadene skjer i driftsbygningen. Håndtering av dyr er den vanligste årsaken til skader. Skader relatert til maskiner er ofte av mer alvorlig grad.

63 prosent av skadene medførte legekonsultasjon eller innleggelse i sykehus. 23 prosent førte til sykmelding i mer enn sju dager.

Les forrige sak:
Suksess med mais

    Neste år vil såingen starte tidligere i sesongen, og […]

Close