12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Brannkassen 175 år

Vi har et godt samarbeid med mange frivillige organisasjoner i både Malvik, Meråker og Stjørdal. Her gir vi økonomiske støtte til kultur, idrett, lag og foreninger. Derfor er det en glede å støtte det nye tartandekket på Øya i Hommelvik, sier Margrete Mære Husby; daglig leder i Gjensidige Stjørdal Brannkasse

 

– Jeg gikk den tradisjonelle skolevegen med folkeskole, framhaldsskole, realskole og gymnas der jeg var ferdig i 1970. Det var ei fin tid og mange gode vennskap ble knyttet. Vi har fortsatt noen treff og mimrer.

 

20 år i Posten

Etter grunnleggende skolegang måtte jeg se videre mot et yrke og kom til Posten og Postskolen – en samfunnsnyttig utdanning.

Coop Storlien artikkelnivå

Der fikk jeg leder- og administrasjonsutdanning. Egentlig var det bare tilfeldig at jeg havnet der, for jeg var nok for ung til å være bevisst på hva jeg ville. Men det ble 20 år i Postverket med arbeid i Oslo og Trondheim. Tilbake til Trøndelag ble det bosted på Stjørdal med pendling til Trondheim. I årene 1985 – 92 var jeg nestleder ved postkontoret på Stjørdal. Da tok jeg lederutdanning på Levanger og begynte i en ledende stilling i Postbanken i Trondheim i 1993.

Der var jeg i ni år før jeg begynte i Gjensidige Stjørdal Brannkasse 1. oktober 2002.

 

Hun minnes Posten som en kjempegod arbeidsplass: – Her har jeg tilbragt halvparten av yrkeslivet før det ble bank og forsikring etterpå, sier hun.

 

Teknologisk utvikling

Margrete Mære Husby har vært med på en rivende teknologisk utvikling. Den har endret arbeidsinnhold og forholdet til kundene: – Jeg husker diskusjonen da kundene begynte å levere giro. Det var en praksis som møtte stor motstand. Mange var også skeptisk den gangen vi begynte med nettbank i banken. Utviklingen har gitt finansnæringen endrede rammebetingelser.

– Du har vært med på 11 spennende år i Gjensidige Stjørdal Brannkasse?

– Ja, ved siden av spennende har det vært interessante og arbeidskrevende år med et veldig bredt spekter av funksjoner. Som daglig leder har du hovedansvaret for alt; både for å drive forsikringsvirksomheten i riktig retning og ha ansvaret for å forvalte en stor kapitalbase med lokal eiendom.

 

Investerer i eiendom

Det er veldig interessant å jobbe i en bedrift som kjenner den lokale utviklingen på pulsen. Du er tettere på der det skjer ting. Vi har hatt mange interessante aktører i Gjensidigegården der vi fortsatt har Stjørdal Næringsforum og PRONEO som jobber med næringsutvikling. Vi kjøpte arealene til MIX-kiosken etter jul og overtok 1. mars. Andre samfunnsviktige leietakere her er Legevakt og Ambulanse.

Gjensidige Stjørdal Brannkasse har en stor kapitalbase. Vi sitter på verdier med klare strategier på hva vi skal gjøre. Og i de valgene vi tar glemmer vi aldri at det er kundene som er eierne og at det er deres midler vi forvalter.

 

Unngår stor risiko

– Hvordan vil du karakterisere Gjensidige Stjørdal Brannkasse som eier?

– Det er vår strategi å forvalte kapitalen med langsiktighet og uten å ta for stor risiko. Slik ligger vi midt på treet og unngår store tap. I de siste 10 årene har vi likevel hatt gode plusstall på avkastningen.

Gjensidige Stjørdal Brannkasse tilpasser organisasjonen til nye teknologiske løsninger mot kundene samtidig som vi vektlegger god service gjennom lokal tilstedeværelse. Vi har gode utviklingssøyler på forsikringsvirksomheten og gode målinger på kundetilfredshet takket være en god jobb hos medarbeiderne som driver kjernevirksomheten – forsikring.

 

Samfunnsaktør

Vi er et lokalt selvstendig selskap med egen konsesjon for brannforsikring i tett samarbeid med Gjensidige Forsikring. Det betyr bl. a. at vi har full råderett over egen lokal kapital og evt. årsoverskudd. Vi trenger ikke å sende fra oss overskuddet. Jeg har arbeidet med to styreformenn. Først var det Egil Hernes før Iwar Arnstad overtok våren for åtte år siden. Det er viktig å ha et dyktig styre for å drive selskapet godt.

Gjensidige Stjørdal Brannkasse har en oppgave som samfunnsaktør. Det betyr lokale investeringer og støtte til forskjellige aktiviteter. Det er arbeidsomt med svært mange forespørsler som skal håndteres, og folk forventer positive svar. Vi skal være en samfunnsaktør som folk kan regne med.

 

17,7 mrd. kr. til kundene

De siste fire år har vi også innført et eget utbyttesystem. Det er ekstra trivelig å møte kundene med utbytte. Våre kunder får utbetalt totalt 17,7 mill. kr for 2012 som var et meget godt år for både Gjensidige og Gjensidige Stjørdal Brannkasse. Det er i gjennomsnitt 2700 kr. for hver kunde, sier Margrete Mære Husby som er stolt over å tilhøre Gjensidige – det eneste store forsikringsselskap som deler sitt overskudd med kundene. Årets utbetaling er nesten fire ganger så stor som den første i 2008.

 

Selskap fra 1838

Margrete Mære Husby er like stolt over at det lokaleide forsikringsselskapet feirer 175 år i år: – Starten var i 1838 – året etter at formannskapslovene ble innført. Det er interessant å observere at arbeidet med å skape et gjensidig fellesskap og arbeidet med skadeforebygging er like aktuelt som i de første årene. Kapellan Tobias Brodtkorb Bernhoft var den første ordføreren i Stjørdal 1838 – 1841 og så i den lokale forvaltnings spede begynnelse behovet for en slik bedrift som kunne sikre verdier for lokalsamfunnet.

Sammen med lensmann Nielsen på Ree og Eikdsvoldsmannen Petter Ertzgaard bidro han aktivt til å sette tankene om et brannassuranseselskap ut i livet. De var også med i selskapets første styre. Selskapets første oppgave var å forsikre gårdene. For der var verdiene og arbeidsplassene. Det var friskt gjort av den første ordføreren å få i gang denne bedriften som snart møtte utfordringer. De var flinke både som pedagoger og brukte sine evner til overtalelse for å få med folk gjennom den evige mur: «Dette skjer ikke meg!».

 

Krevende branner

Bare noen få år etter etableringen opplevde selskapet store brannskader som skrapte kassa. Uten system for reassuranse måtte ildsjelene gå en ny runde for å samle midler. Ut på 1870-80 – tallet måtte selskapet låne penger i Sparebanken for å utbetale erstatningene. I 1883 var tapene så store at kontingenten ikke strakk til og selskapet måtte låne 1800 kr for å skape balanse. Dette viser hvor sårbart systemet var ved store skader.  

Det var klare regler om hvilke bygninger som kunne forsikres. Såinnhus, smier og badstuer fikk ingen forsikring pga. brannfare ved bruk av åpen ild. Kontingenten ble krevd inn av såkalte «murkailler» som vurderte forholdene. Ingen annen selvstendig bedrift i Stjørdal er så gammel som oss. Og da er det godt at vi lever i beste velgående, sier Margrete Mære Husby.

 

Første samvirketiltak

Reassuransesystemet på 1920 – tallet betydde mye. Samtrygd ble etablert som et reassuransetilbud til bygdebrannkassene som på den måten fikk spredt risikoen mye mer og kjøpt seg sikkerhet. Selskapsformen har vært gjensidig; det første samvirketiltak i samfunnet som tenkte gjensidighet og solidaritet.

 

Bank og forsikring

I våre dager opplever vi at bankene også selger forsikring mens flere kunder etterspør banktjenester fra oss. Vi har intensjon om å være et supplement som folk kan få velge. I hovedsak vil vi være en internettbank i utgangspunktet med rådgivning til kundene. Men vår hovedoppgave er fortsatt forsikring for hele markedet med landbruk og næringsliv.

Målet er å holde på markedsandelen vi har i alle bransjer. En utfordring i næringslivet er kjeder og store aktører, men de små aktørene er like viktig. Vi skal være til stede for alle sammen.

Det er ikke så mange brannkasser igjen i landet. Vi vil vise vår særegenhet gjennom 175 år med fortsatt å være til stede, sier Margrete Mære Husby.

 

 Feiring hele året

– Og Gjensidige Stjørdal Brannkasse er så absolutt til stede og feirer jubileum hele året. Det startet tidlig med to dager på Avinor og samarbeid med deres redningstjeneste på Værnes. Landbruksenheten var invitert. Næringslivet var invitert til foredrag av polfareren Rune Gjeldnes. Ellers har vi vært opptatt av å markere privatkunder og barnehager.

I kantina på Ole Vig vg skole arrangerte vi jubileumsfest med ansatte, tillitsvalgte, kunder og pensjonister med Viggo Valle som konferansier.

 

Skadeforebygging og 14 mill. kr. i resultat

Vi er veldig opptatt av skadeforebygging som er helt avgjørende for vår virksomhet. I 2012 var vi heldige og unngikk storskader, men vi hang igjen med oppgjør etter naturskadene fra ”Dagmar” i 2011. Det gode resultatet i 2012 på 14 mill. kr kan settes i sammenheng med godt forebyggende arbeid og litt flaks. Vi er der når skaden skjer. Det er vår eksamen.

Vi driver skadeforebygging gjennom å treffe kundene på forskjellige måter. Et eksempel er «seniordag» på Lånkebanen som har vært svært vellykket i flere år. Gjensidige Stjørdal Brannkasse setter stor pris på det positive samarbeidet med HiNT som gjør denne dagen mulig.

 

Samarbeid med frivillighet 

Vi har også et godt samarbeid med mange frivillige organisasjoner i både Malvik, Meråker og Stjørdal. Her gir vi økonomiske støtte til kultur, idrett, lag og foreninger, sier Margrete Mære Husby som selv i mange år var sterkt engasjert i arbeidet til Redd Barna med åtte år i sentralstyret og to år som styreleder.

 

Sentrumsutvikling

– Nå har du virket ut fra Stjørdal i de siste 11 år – hva er det Stjørdal trenger?

– Stjørdal trenger sentrumsutvikling og gode forhold for næringsutvikling. Jeg ser fram til en signaleffekt av kulturhuset både for private og næringsutvikling. Jeg er overbevist om at mye annen utvikling kommer av seg selv når kulturhuset er på plass.

Det er ønskelig med mer pulserende liv i byen som vi er for dårlig til å bruke. Jeg håper at Stjørdal i de kommende år klarer å få til en pulserende miljømessig og trivelig bykjerne. Det handler om å bruke de tilbudene som finnes for at de skal være liv laga. Jeg synes visjonene fra Stjørdal Næringsforum for Stjørdal i 2050 er spennende. Stjørdal må finne gode løsninger for parkering og næringsareal, sier Margrete Mære Husby. 

 

Avslutning  

– Men nå forlater du roret?

– Det var ikke enkelt å ta den beslutningen, men jeg ser fram til å få litt mer fritid. Jobben kan til tider være både strevsom og stressende. Jeg merker at jeg trenger mer tid for å ta meg igjen. Det blir en enorm overgang den dagen du ikke lenger skal gå på jobb. Men jeg frykter ikke kjedsomhet.

Jeg har ingen bestemte reisemål eller noe hus i Spania, men liker Trøndelag og spesielt hytta i Meråker der det er ekstra stas med besøk av barnebarn både fra Stjørdal og Oslo. Det kan nok bli noen utenlandsreiser også. Vi skal bruke hytta mer enn vi har hatt anledning til, sier Margrete som foretrekker blåbær framfor molt.

 

– Hvordan er den siste sommeren?

– Denne siste arbeidssommeren er det greit å være i Trøndelag, både Skatval og Meråker, sier Margrete Mære Husby.

 

Les forrige sak:
Lyse kvelder

  Det er første gang siden 28. mai at sola igjen […]

Close