16 °C Stjørdal, NO
24/08/2019

Brannkassen skifter navn

Skal hete Varig Stjørdal Forsikring Gjensidig

Salgsleder Christian Røst (t.v.) og daglig leder Bjørn Ove Slind har vært med på et navneskifte og arbeider nå i «Varig Stjørdal Forsikring Gjensidig». Salgsleder Christian Røst (t.v.) og daglig leder Bjørn Ove Slind har vært med på et navneskifte og arbeider nå i «Varig Stjørdal Forsikring Gjensidig».

– Nå har vi fått en unik anledning til å bygge opp en lokal merkevare og synliggjøre at det er lokalt selskap, sier daglig leder Bjørn Ove Slind i det som nå heter Varig Stjørdal Forsikring Gjensidig.

Han forteller at årsaken til navneendringen er et ønske om å redusere forvekslingsfaren med Gjensidige Forsikring ASA, og i større grad synliggjøre de lokale og kundeeide selskapene de til sammen 15 brannkassene er og har vært.

– Ingen konsekvenser for forsikringskundene

– Brannkassene er selvstendige forsikringsselskap med konsesjon for brann og naturskadeforsikring, og samarbeider tett med Gjensidige Forsikring. Brannkassenes formidling av Gjensidiges produkter vil fortsatt skje med Gjensidiges merke. Navneendringen har dermed ingen konsekvens for forsikringskundene som ikke vil merke noen endring. Men vi får et annet juridisk navn, sier Bjørn Ove Slind.

Han forteller at de har et godt samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA.

– Vi har felles opprinnelse og historie og er fullt integrert i deres systemer. Det betyr at vi kombinerer alt det positive som Gjensidige Forsikring står for med vår lokale tilstedeværelse, skadeforebygging og et stort engasjement for lokalmiljøene vi er representert i.

– Samfunnsansvar opptar mange bedrifter i disse dager. Vi har vært samfunnsaktører i 200 år, og det har vist seg å være en god kombinasjon som vi skal videreføre og utvikle fremover, fortsetter Slind.

Ole Hermod Sandvik

Salgsleder Christian Røst er opptatt av at kundene skal få noe ekstra når de er kunder i det lokale selskapet.

– For oss er det viktig å sette vårt eget preg på kundeopplevelsen, sier han.

Navnevalget

– Det er vanskelig for et veletablert selskap med lange tradisjoner å skifte navn. Men i alle de 15 selskapene har vi vært enige om å skifte navn. På den måten fremhever vi vår lokale egenart og egne, selvstendige disposisjoner og initiativ der de andre eller Gjensidige sentralt ikke er involvert eller bidrar, sier Bjørn Ove Slind som satt i komitéen som skulle finne et nytt navn.

– «Brannkasse» er ikke et begrep rettet mot framtida. Vi fikk et byrå til å hjelpe oss. Det var en omfattende prosess med mange forslag der fem ble sirklet inn til en finalerunde. Selve finalen sto mellom to forslag og «Varig» vant. Med sin tidløse horisont er også det et navn som har historisk sus, sier Bjørn Ove Slind som nå må venne seg til å bruke det nye navnet.

Lokal tilhørighet

Slind understreker den lokale tilhørigheten.

– Når vi nå som Varig Stjørdal Forsikring støtter et tiltak, handler dette utelukkende om lokale penger. Det er midler som vi kan hente fra vårt overskudd og overføre tilbake til lokalsamfunn i Stjørdal, Malvik og Meråker. Her er det absolutt ingen sentrale midler som brukes. Dette er et selvstendig lokal initiativ.

– Derfor er vi også veldig glade for å ha denne muligheten til lokal handling som en egen «butikk». Vi er 15 selskaper som har valgt å styrke den lokale forvaltning. For våre midler tilhører lokalsamfunnet. Det håper vi skal komme enda klarere fram nå takket være navneendringen som på den måten er en presisering av det lokale eierskapet, sier Slind.

– Flere bein å stå på

– Det åpner også muligheten for å få flere bein å stå på. Vi distribuerer forsikring og det skal vi fortsatt gjøre. Men det kan også være aktuelt med engasjement innenfor andre forretningsområder sterkt knyttet til forsikring og sikkerhet, sier Bjørn Ove Slind og smatter fortsatt på navnet «Varig».

– Det er et juridisk nytt navn. Vi skal bygge opp merkevaren i det nye navnet sammen med de andre 15 brannkassene. Vi har valgt et klassisk godt norsk navn. «Varig» gir tidsperspektivet både bakover og framover. Det er rasjonelle grunner til å endre navn. Vi får gode muligheter på nye forretningsområder og vil være tydelig på kommunikasjon om vår lokale forankring, sier Bjørn Ove Slind.

Les forrige sak:
Mannen ble sendt til legevakta etter en hendelse i Stjørdal sentrum.
Vurderer større legevakt-samarbeid

Ønsker å etablere prosjekt sammen med Innherred og Steinkjer

Close