12 °C Stjørdal, NO
18/07/2019

Brukte amfetamin og kjørte bil

Nå må stjørdalsmannen i fengsel

(Illustrasjonsfoto)

Stjørdalingen i slutten av 20-årene måtte svare for ett tilfelle av kjøring i ruspåvirket tilstand, ett tilfelle av oppbevaring av narkotika og to tilfeller av bruk og besittelse av narkotika, da han nylig møtte i Inntrøndelag tingrett. Mannen erkjente alle forholdene, som alle skjedde i 2018, da han møtte i retten.

Det mest alvorlige i tiltalen var kjøring i ruspåvirket tilstand. Mannen hadde en ruspåvirkning som lå godt over det som tilsvarer en alkoholpromille på 1,2, noe som gjør at det skal reageres med ubetinget fengsel. Stjørdalingen var ruset på THC og amfetamin.

I tillegg ble han altså tatt for å ha oppbevart 94 gram hasj den ene gangen og tre gram hasj den andre gangen.

Stjørdals-mannen ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel og en bot på 20.000 kroner. I tillegg ble han dømt til å være uten førerkort i to år.

Les forrige sak:
I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Unntaket er områder med samisk reindrift, der vindkraftverk i tillegg kan påvirke reindriften. Hensynet til reindriften er viktig, men vi mener det kan være mulig å finne steder der vindkraftverk kan gi akseptable virkninger
– Et av de mest egnede områdene for vindkraftutbygging

Område delvis i Selbu og Stjørdal omtales som godt egnet for mulig utbygging

Close