16 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

Brukte fysisk og psykisk vold mot kona

Dyttet henne i gulvet – tok fra henne lønnen – nektet henne frukt, grønnsaker og toalettsaker

(Illustrasjonsfoto)

En stjørdaling i 50-årene er dømt for å ha utøvd både fysisk og psykisk vold mot sin ektefelle. I samme rettssak ble han frikjent for vold mot en tidligere samboer og sin sønn.

I løpet av perioden fra august 2016 til mai 2017 skal mannen ha utøvd vold mot sin ektefelle, i tillegg til at han begrenset hennes bevegelsesfrihet og krenket henne verbalt.

Den fysiske volden skal blant annet ha bestått i at mannen ved  flere anledninger tok tak rundt halsen hennes og dyttet henne i gulvet. Den psyskiske volden skal blant annet ha bestått å i å nekte kona å omgås andre personer sosialt og at han bestemte når hun skulle legge seg. Han skal også ha tatt fra henne lønnen hun fikk for jobber hun gjorde og sørget dermed for at hun ikke hadde tilgang til egne midler. Ektefellen skal også ha blitt nektet tilgang til frukt, grønnsaker, toalettsaker og lignende, heter det i rettsdokumentene fra Inntrøndelag tingrett.

Mannens daværende kone forklarte i retten at hun på et tidspunkt fryktet for sitt eget liv. Etter at hun flyttet ut har hun vært redd for hva tiltalte kan finne på. Hun ønsket heller ikke å oppgi adressen sin i retten, heter det i dommen.

– Det mest alvorlige slik retten ser det er de begrensninger i livsutfoldelsen som tiltalte påførte kona. Hun var sårbar som følge av at hun kom til et fremmed land, der hun ikke behersket språket eller hadde egne penger til livsopphold. Det er derfor ikke tvilsomt at tiltaltes handlinger også når det gjelder begrensninger i livsutfoldelsen, i vid forstand, er å anse som mishandling i relasjon, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Når det gjelder de to øvrige forholdene mannen var tiltalt for, vold mot en tidligere samboer og sin egen sønn, ble han frikjent for disse.

Inntrøndelag tingrett dømte stjørdalingen i 50-årene til fengsel i åtte måneder. I tillegg må han betale oppreisningserstatning til sin tidligere ektefelle med 100.000 kroner.

Les forrige sak:
Kommunen sa ja, og nå har Fylkesmannen gjort endelig vedtak som støtter kommunens ja til å rive Gudå stasjon.
Klagen nådde ikke fram – nå blir stasjonen trolig revet

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak om å rive 137 år gammel stasjon

Close