6 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Bygger bilvask i kulda

Kapasiteten økes med to båser fra tre til fem ved Statoil i Stjørdal. Fremover blir det enkelt å svinge inn på stasjonen og foreta selvvask av bilen.


Det er monteringsarbeid på gang med opparbeidelse av 5 vaskebåser hos Statoli ved E 14. Godt synlig fra europaveien anlegges båsene for selvvask, og disse skal avløse dagens tre båser bak stasjonen. Det er et betydelig løft som gjøres øst av dagens bensinstasjon, vegg i vegg med kroa som i mange år ble drevet på stedet. Kolbjørn Sandstad Olsen ved Statoil, sier dette blir et bra tilbud til bilkundene som besøker stasjonen i årene fremover. Om to-tre uker skal båsene med selvvask for bil stå klare i vinterkulda.  

 

 


Les forrige sak:
Forespurt om ti

  Saken behandles i kommunestyret 19. desember.  I år har kommunen […]

Close