5 °C Stjørdal, NO
26/02/2021

Maxus-endelig1
Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 08

Bygger gigantbru for å unngå kvikkleire

Ny E6 bygges fra Kvithamar til Åsen

Slik vil ny E6 bli bygd over dagens E6 og Nordlandsbanen på strekningen til Forbordsfjelltunnelen. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune). Slik vil ny E6 bli bygd over dagens E6 og Nordlandsbanen på strekningen til Forbordsfjelltunnelen. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune).
Søknadsfrist – mobilbanner

Så ustabil er kvikkleiren langs Vollselva at ny E6 skal bygges på gigantbru over denne delen av Skatval.

Fire måter å bygge ny E6 over ustabil kvikkleire langs Vollselva ble detaljplanlagt. Konklusjonen ble å foreslå gigantbru.

Med i tillegg å løfte opp Vollselva opptil 2,7 meter i en lengde på 700 meter, og å bygge brua på pillarer nedover i kvikkleire til fjell, har planleggerne konkludert med å anbefale gigantbru for å være sikker på fremtidig trygg trafikk over kvikkleira.

Søknadsfrist – mobilbanner

Ved andregangs behandling vedtok Utvalg Plan og Miljø planene onsdag 20. januar.

4,7 milliarder ble 19 kilometer ny E6 fra Kvithamar til Åsen anslått å koste i august i 2018. Senere er det opplyst at kostnadene trolig vil bli over fem milliarder. Vegen skal bygges med fire felt med 110 km/t som høyeste hastighet.

1771 sider saksframlegg

Sakspapirene med reguleringsplanen for ny E6 fra Kvithamar til grensen til Levanger kommune har vokst til 1771 sider – ja ett tusen sju hundre og en side – for å detaljplanlegge strekningen på 9,3 kilometer.

Innsigelser og uttalelser under høringsrunden er nå vurdert, og planene justert slik at de kan vedtas. Ny E6 er planlagt med bredde 23 meter, men Nye Veier har søkt om å få redusere ned til 19 meter.

Ny vegtidsalder

Detaljene er svært mange i de omfattende vegplanene.

Skatval vil bli bygd inn i en ny vegtidsalder. I tillegg til gigantbru over landskapet inn mot tunnelinnslaget for Forbordsfjelltunnelen skal ny fylkesveg bygges fra dagens kryss ved Kvithamar. Den vil planleggerne bygge vest for dagens E6, og langs gangvegen.

Ny E6 fra Kvithammarkrysset fram til kommunegrensa mot Levanger blir 9,3 km, og dette er 2,7 km kortere enn dagens E6.

Les forrige sak:
Rykket ut til trafikkulykke i Malvik – beslagla førerkort

Sammenstøt mellom to biler

Close