9 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

Bygger med grus fra istiden

Ressursene kan vare i minst 60 år til

Torgeir Evjen til venstre har erfarne sjåfører i arbeid ute blant grus og stein. Olav Gylland med sine 40 år i grustaket og Benn Haugen foran grustaket sine store kjøretøy.

På sørsiden av Stjørdalselva i Hegra la innlandsisen igjen enorme grusmasser. Forekomstene har blitt til betongkonstruksjoner på både Kimen kulturhus og kontrolltårnet på Værnes. Hembre Grus mener det er ressurser i minst 60 år under fjellet mot Hegra festning.

En lastebil med henger full av sand kjører i støvskyen ut fra Hembre Grus, samtidig er to rødlakkerte lastebiler på vei inn i grustaket for å laste opp. Det er travle dager i grustaket når daglig leder Torgeir Evjen registrerer tonnasje og trafikk på skjermene i brakkeriggen. Moder natur var gavmild for om lag 9 000 år siden da isen trakk seg tilbake. Vannmassene fra øst og isen, la igjen enorme stein- og grusmasser like øst for brufestet til Hegra bru. I minst 40 år har grus herfra gjort nytte for seg hovedsakelig til byggeformål.
– Uttak av grus og masser startet i øvre deler av feltet her, men for knappe fire år siden flyttet vi både uttak dumpere og brakke langs hovedveien på sørsida ovenfor Hembre Camping, sier Torgeir Evjen. Han vokste opp i nabolaget og lekte som gutt i grusmassene. Fascinasjonen for grustak fulgte i voksen alder. Nå er han sjef for svigerfar Benn Haugen og senior i grustaket, Olav Gylland som i hele 40 år har arbeidet hos Hembre Grus.

Tusen lastebiler med sand og grus

Oppstart i grustaket regnes i stor grad fra utbyggingen av vannkraft i Tydal for mange år siden. Da gjorde grå Ferguson og lastebiler av Opel Blitz og Volvo rundskjerm med snute jobben. Nå er hverdagen en helt annen med langt større uttak. Olav Gylland kjører maskin med stor lastekapasitet i grustaket. Han sier den største endringen er kravene til dokumentasjon og kvalitet på leveransene.
– Jeg har ikke hatt en kjedelig dag på jobb, sier Olav Gylland som kjører grus og sand i likhet med Benn Haugen. Haugen arbeidet hos Franzefoss og inntok Hembre sitt grustak for tre år siden. Stig Rokstad fra Unicon er blant de største kundene hos Hembre Grus. Det var Unicon som leverte betong basert på disse leveransene til både Kimen kulturhus og flytårnet på Værnes.
– Vi er veldig godt fornøyd med oppfølging og service fra Hembre Grus. Sammen med befrakterne og entreprenørene Br. Bjerkli, Hernes, Tverås Maskin, Br. Halle og Vikaune Fabrikker er vi blant de største kundene, sier Stig Rokstad fra Unicon. Hos Hembre Grus er tre maskinførere og driftsteknikere hele året i beredskap for å levere optimale kvaliteter til betong- og byggeformål, vei og planering. Fyllmasser, naturstein, grus og pukk er blant leveransene.
– Hvor store mengder kjøres ut fra grustaket i løpet av et år?
– Fra Hembre Grus leveres det opp mot 170 000 tonn masse i året. Ambisjonen er å øke betraktelig også med mulig investeringer i stasjonære verk. Da beregner vi behov for investeringer tilsvarende 27 millioner kroner. 95 prosent av våre leveranser går til betong- og sementvarer. Det er viktig å nevne at vi også leverer til privatkunder, her er det bare å komme med bilhenger eller traktor å hente ønsket masse og mengde, sier Evjen. Han har både små og store kunder i fokus, for når Nye Veier skal starte bygging av nye E6-parseller i regionen vil både Hembre Grus og Unicon være på banen.
– Det er betydelige veiinvesteringer på gang i denne regionen nå. Vi er etablert meget gunstig i forhold til redusert kjørelengde og rask levering. Til en hver tid har vi 3 000 tonn masse til betongindustrien lagret under tak. Når vi vet at bare Unicon bruker ca 60 000 tonn i året og må ha leveranser på kort varsel, så må vi være leveringsdyktige, sier Torgeir Evjen.
– I volum, hvem andre kan konkurrere med Hembre Grus?
– Tilsvarende grustak i denne størrelsen finner vi bare på Melhus og Verdal. Hos oss har vi også sprengt fjell som knuses. Vi leverer natursand, grus og rundslipet elvestein/naturstein og knust naturstein. Blant annet selger vi naturstein i sekker på 1000 kilo til Bodø. Skala, tidligere Maskon på Tangen har bistått i utvikling av sekkene. Vi leverer også stein i gabioner, eller metallbur til forstøtting. Fokus på elvegrus til villaks gir oss et nytt marked. Statlige organer og eleveeierlag bestiller opp mot 20 000 tonn grus som tilføres norske elver slik at gyting hos laks og sjøørret bedres.
– Hvordan er klima- og miljøfokus i grustaket her i Hegra?
– Vi er opptatt av å redusere avtrykket både på utslipp og miljøbelastning generelt. Blant annet derfor ser vi nå på muligheter for utleie av areal til næring som kan relateres til vår virksomhet. Med stasjonært knuseverk drevet med strøm i en kommende investering, styrker vi ytterligere den grønne profilen. Våre deponimasser skal være godkjente. Vi tar imot overskudd fra asfalt og betong. Gjenbrukstanken er også til stede i denne bransjen, sier Torgeir Evjen, som litt preget av fine støvkorn året rundt styrer en av landets største forekomster av grus fra istiden.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Brann i tidligere asylmottak

Brannvesenet fikk raskt kontroll

Close