-5 °C Stjørdal, NO
30/11/2020

Bygger ny gjenvinningsstasjon til 12,5 millioner kroner

Nå skal sortering skje på Stormyra i Meråker

Direktør hos Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira, signerte nylig kontrakten for bygging av ny gjenbruksstasjon på Stormyra. Fra entreprenøren Farstad AS, var Torill Farstad med på signering av kontrakten. Direktør hos Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira, signerte nylig kontrakten for bygging av ny gjenbruksstasjon på Stormyra. Fra entreprenøren Farstad AS, var Torill Farstad med på signering av kontrakten.

En ny og moderne gjenvinningsstasjon skal bygges i Meråker. På Stormyra ved E14 blir det byggestart når entreprenør Farstad AS fra Meråker setter spaden i jorda. Nå var det kontraktskriving på byggetomta.

Meråker kommune med innbyggere og hyttefolk kan se frem mot et moderne anlegg for sortering av avfall til gjenvinning. Mottaksanlegget skal bygges på Stormyra, ikke langt fra Autoline bilverksted.  Innherred Renovasjon initierer gjenvinningsanlegget i et samarbeid med kommunen. Direktør hos Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira, var nylig i Meråker for å signere kontrakt med byggentreprenør for anlegget.

12,5 millioner kroner

– Vi har sikret oss tomtegrunn for det kommende anlegget på en næringstomt hos Arne Hernes på Stormyra. Oppføring av anlegget med grunnarbeider skal utføres av Farstad AS til en entreprise på rundt 12,5 millioner kroner. De nye løsningene vil være klare for bruk i juli måned 2021, sier direktør Geir Tore Leira hos Innherred Renovasjon.

Innherred Renovasjon har fra før innsamling av husholdningsavfall og septik i Meråker. Sjåfør på septik-bil hos IR er Ole Ivar Hoem, her i arbeid på lokalitet vest for Meråker sentrum.
Innherred Renovasjon har fra før innsamling av husholdningsavfall og septik i Meråker. Sjåfør på septik-bil hos IR er Ole Ivar Hoem, her i arbeid på lokalitet vest for Meråker sentrum.
Gir sysselsetting i flere måneder

Farstad AS ble stiftet av Sigmund Farstad året 1988 i Meråker. Nå har firmaet inngått en stor byggeavtale som gir sysselsetting i flere måneder for mange av bedriftens ansatte. Fagtekniker hos Farstad AS, Toril Farstad, sier de med totalentreprise og med bakgrunn fra arkitekttegnede løsninger, vil bygge et moderne gjenvinningsanlegg. Det blir sortering av mange typer fraksjoner på Stormyra.

– Byggetillatelse fra kommunen er allerede klar. Vi er nå i kontakt med arkitekt som vil knytte løsningene opp mot behov som Innherred Renovasjon legger inn som føringer i prosjektet. For oss er det naturlig å knytte kontakt med flere lokale leverandører i prosjektet, sier Toril Farstad.

Innherred renovasjon har fra tidligere innsamling av husholdningsavfall og septik-tømming fra private og offentlige bygg i Meråker. Septik hentes in med spesialbygde biler, der biomasse kjøres til Ecopro sitt energianlegg i Verdal. Direktør Geir Tore Leira hos IR minner om at det er strenge krav til innsamling av farlig avfall og at målsatt krav fra myndighetene er en stor grad av gjenvinning generelt.

Enklere å sortere

– Er det forventet med nytt anlegg at mengden avfall vil øke?

– På det nye anlegget vil sortering i fraksjoner bli enklere. Både lokalbefolkning og ikke minst eiere av hytte møter en godt tilrettelagt mottaksstasjon neste sommer. Vi antar at mengdene vil øke noe ved bedre tilrettelegging. I første omgang etter ferdigstillelse av anlegget, blir dette bemannet som åpent mottak 2-3 dager i uka. Generelt har vi en lav kilopris per kilo avfall som samles inn hos det interkommunalt eide selskapet Innherred renovasjon, sier Geir Tore Leira.

Les forrige sak:
SOLID ERFARING: Mange års fartstid ligger bak de tre som styrer i kjøkkenet på til Lillelunden Gårdskjøkken. Fra venstre: Hans Marius Edvardsen, Nicolai Maltha og Thomas Hoven.
Måtte tenke nytt etter koronaen

Lillelunden Gårdskjøkken har ansatt ny kokk

Close