19 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Bygger sykehjem og nytt Folkets Hus

JA TIL BYGGING: Flertallet i Malvik Formannskap, (f.v) Rakel Trondalen (SV), Randi Eikevik (AP), Knut Sjøvold (SP) og ordfører Terje Granmo (AP) gikk inn for at det bygges nytt sykehjem og nytt Folkets Hus i Hommelvik.

 

Det var knyttet en del spenning til behandlingen av saken da Malvik kommune må låne ca 230 millioner for å finansiere denne utbygginga.

– Vi i SV er positive til nye sykehjemsplasser og parkeringskjeller synes vi er bra utnyttelse av arealer. Samtidig er vi bekymret for den økonomiske situasjonen og synes det er råflott av en kommune som Malvik å ikke innføre eiendomsskatt, sa Rakel Trondalen (SV) før hun ga sine egen rød/grønne samarbeidspartnere et ultimatum.

 

– Jeg stemmer for denne utbyggingen, men stiller et ultimatum til egen gruppe om at det for fremtiden må innføres eiendomsskatt, sa Rakel Trondalen.

Coop Storlien artikkelnivå

Hun pekte også på at det presenteres for usikre kostnadsestimater for politikerne som dermed gang på gang fatter vedtak på sviktende grunnlag.

 

Arbeiderbevegelsens ”hellige hus”

Laila Tøndel (V) mente kommunen heller må bygge ny ungdomsskole.

– Vi vet at på Hommelvik ungdomsskole samler de opp regnvann i bøtter. Da kan jeg ikke forsvare å bruke penger på et nytt Folkets Hus. Arbeiderbevegelsens ”hellige hus” kan ikke prioriteres foran den oppvoksende slekt, sa Laila Tøndel (V)

 

Ville ha nytt forslag.

Høyres gruppeleder, Kirsti Hamre Nilsen, fremmet forslag om at saken skulle trekkes fra formannskapet.

– Vi foreslår at rådmannen kommer til kommunestyret og legger fram ulike kostnadsberegninger for bygginga av HOBOS/sykehjem uten og med parkeringskjeller, og uten Folkets Hus.

 

Flertallet for nybygg

Etter at utsettelsesforslaget til Høyre/Venstre falt mot 4 stemmer voterte formannskapet over rådmannens innstilling.

”Kommunestyret godkjenner at den totale budsjettrammen for prosjektene samlet sett settes til 343,4 mill. kroner inkl. mva., hvorav kapitalbehov/lån på 232,6 mill. kroner, økt kommunal finansiering innarbeides i kommende økonomiplan for 2014 – 2017.”

Dette forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Saken kommer nå opp til behandling i Malvik kommunestyre den 3.juni.

Byggestart og riving av Folkets Hus er planlagt i løpet av sommeren og både HOBOS og det nye Folkets Hus er planlagt stå ferdig på slutten av 2014.

 

Les forrige sak:
Stjørdalinger på Frp sitt landsmøte: Fra venstre Tor Sverre Børseth, Odd Ivar Husvang, Bjørn Emil Nesset, Svein Arne Risvold og Espen Teigen.
Tidenes største landsmøte

  Av totalt 10 representanter fra Nord-Trøndelag FrP kom fem fra […]

Close