2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Byggestart på Tiller

Det forberedende arbeidet med ny bro for kryssing av E6 på Tillerhøgda er startet opp. Vegetasjon på berget fjernes før brobygging starter på stedet. Bildet viser E6 og bergskjæring der ny bro blir lokalisert.

 

Dagens kryss på E6 ved Tiller/Tillerhøgda har en utførelse som kan skape trafikkfarlige situasjoner. Beboere i området og pendlere til og fra arbeidsplasser i området har lenge etterlyst tryggere kryssløsninger på stedet. Etter ferdigstillelse av breddeutvidelser i Svemarka i Skatval har Statens vegvesen nå funnet midler til oppstart av en ny og tryggere kryssing av E6. En ny bro anlegges ca 80-100 meter sør for dagens kryss på Tiller. Brofester skal bygges og ny trase øst og vest av nybrua vil bli anlagt.

 

Les forrige sak:
Ronald Rørvik (t.h) er usikker på hvor framtredende voldsscener bør være i årets oppsetning av Olav Engelbrektsson. Her i samtale med en av dugnadsgjengen som rigger scene og tribuner, Johan Søren Forbordsaune
Vil dempe volden

  -Vi har en stor utfordring etter hendelsene i Oslo sentrum […]

Close