2 °C Stjørdal, NO
20/04/2019

Byggestart til våren for kulturhuset

- Jeg er optimist! Vi har ikke noe tidspress for å reise kulturhuset i Stjørdal, men må sørge for at det skjer innenfor de gitte rammer. Nå får vi tid til å kna prosjektet enda bedre, sier styreleder i Stjørdal Kulturutvikling AS, Inge Grøntvedt. Han ser for seg byggestart til våren og innflytting i 2014.
Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

–         I styremøtet i forrige uke fattet Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) et enstemmig vedtak der vi avbestiller resterende deler av Reinertsens kontraktarbeider for bygge-entreprisen til Stjørdal Kulturhus. Partene klarte ikke å oppnå enighet om gjennomføringsavtale. SKU fortsetter samarbeidet med de valgte entrepenørene for de tekniske fagene, sier Grøntvedt som presiserer:

 

–         Det er viktig å kvalitetssikre det anbudsmaterialet som går ut når vi nå bygger:

  • ·         et allbrukshus og tre kinosaler
  • ·         kammersal med livssynsnøytralt seremonirom
  • ·         kirke
  • ·         bibliotek
  • ·         galleri
  • ·         øvingsrom for kulturskolen og ungdommens hus
  • ·         kontorer for kulturskole og kirkeadministrasjon
  • ·         tre dansesaler
  • ·         kafeteria
  • ·         storsal

 

Coop Storlien artikkelnivå

–         Dette er ikke et vanlig kulturhus, sier Grøntvedt.

 

–         Hva er det da?

 

–         Det er et levende allbrukshus som er åpent det meste av dagen sju dager i uka opp mot 24 x 7. Vi har ingen ting med bemanning å gjøre. Vår oppgave som selskap er å planlegge, bygge og eie. Leietaker er Stjørdal kommune som bestemmer innhold med personellressurs i de ulike funksjoner.

 

–         Hva skjer nå?

 

–         Vår primære oppgave er å ivareta funksjonene og kvaliteten. Det skal skje innenfor de rammene som kommunestyret har satt.  Vi er opptatt av økonomien i prosjektet og derfor skal vi holde oss innenfor de gitte rammene.

 

 

Åpenhet

 

–         Jeg er litt opptatt av dette med åpenhet, sier Grøntvedt: – Vi forholder oss til offentlighetsloven. Og i tillegg praktiserer vi meroffentlighet.

 

–         Hva vil det si?


–         Jo, det vil si at vi svarer på alle spørsmål som dukker opp. Vi stiller opp på informasjonsmøter for brukergrupper, politiske parti, formannskap og kommunestyre etter ønske. Blir vi invitert, da stiller vi, sier Grøntvedt og tilføyer:

 

–         Samtidig må vi be om respekt for at det enkelte ganger er nødvendig å holde noen opplysninger tettere. Lekkasjer kan ødelegge forhandlinger etter føre til erstatningsspørsmål. Det vil vi unngå.

 

–         Hvordan blir framdriften?

 

–         Vi bruker fokus på det som skal skje framover. Når det gjelder framdriften, er det naturlig å komme i gang til våren når tælen slipper ettersom vi ikke kom i gang i høst. Mars er riktig tidspunkt for å gå i gang med graving og bygging. Vi har ikke tidspress og utnytter fordelen uten tidspress for å få den best mulige løsningen til en gitt pris. Selskapet jobber bevisst med at kostnadene skal være lave i byggeperioden mens vi venter på byggestart. Vi vil unngå store utlegg. Det er fordelen med en liten administrasjon på to årsverk, sier Grøntvedt som rimelig nok er opptatt av finansieringen:

 

Dugnad for finansiering

 

–         Jeg er opptatt av finansieringen. Det er gledelig når det kommer inn bidrag som fra Melkeleverandørenes Fond. De bidrar med 500.000 kr til det regionale kulturhuset i Stjørdal. Alle slike bidrag går til reduksjon av totalsummen på prosjektet. Salget av stolene fortsetter, sier Grøntvedt som ser utover:

 

–         Jeg er opptatt av å bruke energi slik at finansiering kommer eksternt fra utenfor Stjørdal kommune. Det gjelder å få bidrag fra andre offentlige aktører som fylke, stat og private bidragsytere. Og her har jeg ellers en oppfordring til politikerne.

 

–         Og den oppfordringen går ut på?

 

–         Her gjelder det å få ned kostnadene for Stjørdal kommune. Enhver usikkerhet bidrar til å skape vanskelighet med å finansiere. Hva kan kulturhuset bety for Ole Vig vg skole? Vi må lete etter mulighetene. Jeg etterlyser framover at politikerne ser etter muligheter for å støtte opp om prosjektet på ulike måter og bidra til å styrke økonomien. Nå er Stjørdal bedre representert i fylkestinget enn på lang tid.

 

–         Vi håper at det kan bety noe for kulturhuset i Stjørdal, sier styreleder Inge Grøntvedt.

 

Les forrige sak:
- Jeg er optimist! Vi har ikke noe tidspress for å reise kulturhuset i Stjørdal, men må sørge for at det skjer innenfor de gitte rammer. Nå får vi tid til å kna prosjektet enda bedre, sier styreleder i Stjørdal Kulturutvikling AS, Inge Grøntvedt. Han ser for seg byggestart til våren og innflytting i 2014.
Byggestart til våren

Vi har satt foten i bakken og vil bruke 5-6 uker på å detaljere anbudet før det sendes ut på...

Close