3 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

Byggutdanningen ved Stjørdal fagskole får fortsette

|| (Foto: Stjørdal fagskole)||

NOKUT igangsatte revideringen på bakgrunn av informasjon som kom frem under NOKUTs tilsyn med nettbaserte tekniske fagskoleutdanninger i 2016/2017.

– I mars i år så vi en utdanning som hadde indikasjon på flere alvorlige mangler. Vi kunne ikke finne noen egentlig studieplan og det var uklart om fagmiljøet hadde nødvendig kompetanse til å gi nettbaserte utdanninger. Fagskolen har på en systematisk måte fulgt opp de mangler som NOKUT og de sakkyndige har påpekt, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i en pressemelding fra NOKUT.

Allerede under institusjonsbesøket i september var fagskolen på god vei til å tilegne seg nødvendig nettpedagogisk kompetanse. Dette har blitt fulgt opp med nødvendige endringer i studieplanen.

– Vi er godt fornøyd med den utviklingen vi har sett ved Stjørdal fagskole. I løpet av revideringen har fagskolen utviklet utdanningen, slik at kvaliteten nå er i samsvar med kravene i fagskoletilsynsforskriften, avslutter tilsynsdirektøren i pressemeldingen.

Stjørdal fagskole har 240 studenter, alle på tekniske fag. Nesten halvparten av studentene går på de to byggutdanningene (nettbasert med samlinger og stedbasert). Fagskolen er samlokalisert med Ole Vig videregående skole, og har samme administrative ledelse.

Les forrige sak:
||
Wenche Myhre sa ja til Are

- Det er en stor ære å få lov til å opptre […]

Close