8 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Bytter ut turnuslege med fastlege

|| (Illustrasjonsfoto)||
Værnes begravelsesbyrå steindag april

– Tydal kommune har hatt en relativ sårbar legetjeneste i mange år, i og med at 50 % av legeressursen har bestått av turnusleger tilsatt i 6-måneders-perioder. Nye kompetansekrav i Akuttmedisinforskrift i forhold til lege i vakt, gjør det imidlertid umulig for Tydal å fortsette med en ordning slik den er i dag. En konkret og langsiktig avtale med legene i Selbu kommune kunne ha vært en løsning, men av forståelige grunner har det ikke vært mulig å få til en slik avtale, skriver fagsjef for helse og omsorg i Tydal kommune, Ingjerd Tuset, i sin tilrådning til politikerne.

Anbefalingen hennes er derfor at det opprettes en ny fastlegestilling i Tydal. Denne skal erstatte turnuslegestillingen.

En endring på denne måten vil ha mange fordeler for Tydal kommune og tydalinger, men også noen utfordringer. Blant annet vil kostnadene knyttet til legestillingene øke med drøyt 700.000 kroner i året. Samtidig er det en kjensgjerning at det er vanskelig å rekruttere nye leger. Denne sjansen må Tydal kommune ta, mener Tuset.

Og ikke minst blir det en vurdering hvordan pasientlister skal organiseres. Tydal kommune har cirka 850 innbyggere. Dagens fastlege i kommunen har et tak på antall pasienter på sin liste på 1.200 og har 760 personer på pasientlisten. Listelengder og fordeling av pasienter må drøftes nærmere, konkluderer helse- og omsorgsjefen.

Coop Storlien artikkelnivå

Formannskapet sluttet seg til opprettelsen av en ny legestilling i sitt møte mandag. Kommunestyret tar den endelige beslutningen torsdag.

Les forrige sak:
||
Trønderfest på Storlien

Vinterferien starter kommende helg, og da er det rett og rimelig […]

Close