-7 °C Stjørdal, NO
05/12/2021

De hjelper barn som har det vanskelig hjemme

BAPP er et tilbud for barn og ungdom som har foreldre eller søsken som sliter med rus eller psykisk sykdom. Nå er gruppelederne Ann Kristin Skjervold (t.v.), Eva Grøntvedt og Ragnhild Widerøe på utkikk etter nye deltagere til ungdomsgruppen på nyåret. BAPP er et tilbud for barn og ungdom som har foreldre eller søsken som sliter med rus eller psykisk sykdom. Nå er gruppelederne Ann Kristin Skjervold (t.v.), Eva Grøntvedt og Ragnhild Widerøe på utkikk etter nye deltagere til ungdomsgruppen på nyåret.

BAPP (Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer) gir barn og unge med utfordringer på hjemmebane et trygt rom, der de møter andre som er i en lignende situasjon.

«Det er godt å møte andre som har det vanskelig hjemme også».

Dette er tilbakemeldingen fra en tidligere BAPP-deltager. Vi møter gruppelederne Eva Grøntvedt, Ragnhild Widerøe og Ann Kristin Skjervold i kjelleren på Stjørdal helsestasjon.

De har nettopp avsluttet et av høstens møter og kan fortelle om flere lignende tilbakemeldinger. Alle bekrefter at tiltaket fyller sin hensikt.

– BAPP er et gruppetilbud for barn og unge, som enten har foreldre eller søsken som sliter med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet. Dette er ikke en behandling, men et forebyggende tilbud. Vi skal hjelpe unge med å mestre hverdagen og minske risikoen for at de selv skal få problemer i fremtiden, sier Widerøe.

Den første barnegruppen ble startet i 2004, og i 2012 ble den utvidet til å inkludere ungdommer. I løpet av den tiden har over hundre barn og unge fått hjelp. Gruppen møtes én gang i uken, i en periode på åtte uker og omfavner hele Værnesregionen. Tilbudet er gratis.

Treffe andre i samme situasjon

Tilbudet koordineres av Stjørdal helsestasjon, og samarbeider med BUP Levanger som sørger for å kvalitetssikre arbeidet. Ettersom møtene er satt til etter skoletid, blir barna tilbudt mat før møtene.

Det er viktig å skape et trygt tillitsrom, derfor er gruppelederne selvfølgelig ilagt taushetsplikt. De reiser også ut på hjemmebesøk før oppstart, for å introdusere seg til både foreldre og deltagere.

Under de åtte møtene gripes det fatt i tema som tanker og følelser, hvem man kan spørre om hjelp og hvordan våge å si ifra og spørre.

– På det fjerde møtet får vi besøk av en psykolog, som kan fortelle mer om hva som foregår og diagnosene. Hun går også gjennom konsekvensene av sykdommen, og hvordan det kan påvirke deres hverdag, forteller Grøntvedt.

BAPP-tiltaket gir deltagerne muligheten til å treffe andre som befinner seg i samme situasjon. Ved å snakke om temaet reduseres forhåpentligvis skamfølelsen, og deltakerne tilegner seg verktøy som bidrar til at de kan håndtere situasjonen bedre.

Våge å si ifra

Med ulik fagbakgrunn når de bredt ut. Grøntvedt er utdannet lærer, og jobber som veileder i NKS senter for pårørende, Widerøe er utdannet helsesykepleier og Skjervold jobber i PPT-tjenesten som spesialpedagog. De deltar også i nettverksgrupper for ekstra fagpåfyll og erfaringsdeling.

To av møtene, den sjette og syvende gangen, er dedikert til hvordan de kan imøtekomme kommentarer fra andre.

– Det handler om å eie situasjonen, fremfor å la andre definere deg. De lærer at det er lov å si ifra, men også at det greit å ikke si noe som helst, forklarer gruppelederne.

I tillegg deler deltagerne råd og erfaringer seg imellom, gjerne dreier det seg om gjenkjennbare situasjoner.

– De er kjempeflinke til å hjelpe hverandre, men vi gir selvfølgelig også innspill, smiler de.

Siste møtepunkt går med til pizza og hygge, samt hvordan de har opplevd tilbudet.

Ny runde på nyåret

I høst er det barn i alderen 8-12 år som har fått tilbudet, og nå er gruppelederen på utkikk etter kandidater til vårens ungdomsgruppe i alderen 12 til 16 år.

– Vi ønsker å komme i kontakt med ungdom for tilbudet som starter på nyåret. Foreldre og unge kan ta direkte kontakt med oss, men vi tar også imot anbefalinger fra helsesykepleier, sosiallærere og rådgivere, forteller Skjervold.

Gruppen har også rekrutteringsmøter med ulike relevante instanser i kommunen, i tillegg til å selv reise ut på skolene å fortelle om BAPP-tilbudet.

Ser de at noen trenger ytterligere oppfølging eller hjelp, bidrar de med å finne riktig instans.

– Vi slipper ingen før vi vet noen kan ta de imot, sier Grøntvedt, og legger til at blant annet NKS senter for pårørende gjerne stiller opp for både foreldre og deltagere som har behov for en samtale.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Trodde anleggsmaskiner ble utsatt for hærverk

Close