6 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

De vedlikeholder nasjonalhelligdommen

Forvalter og restaurerer 18.000 kvadratmeter fredet bygningsmasse

Steinhogger Eva Stavsøien oppvokst i Stjørdal og har jobbet i NDR siden 1987. Steinhogger Atle Elverum fra Elvran startet på nyåret i 1988. Steinhogger Eva Stavsøien oppvokst i Stjørdal og har jobbet i NDR siden 1987. Steinhogger Atle Elverum fra Elvran startet på nyåret i 1988.

– Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) består av fire ulike, men tydelige varemerker av stor nasjonalhistorisk betydning og høy internasjonal interesse. Vi skal nå sette i gang arbeid for at NDR får en ambisiøs, oppløftende og retningsgivende visjon for framtida, sier Bjørgvin Thorsteinsson, direktøren for NDR.

– Her har vi ansvaret for å forvalte og restaurere 18.000 kvm med fredet bygningsmasse. Vi ønsker å skape så mange gode opplevelser som mulig i både Nidarosdomen og Erkebispegården. I tillegg utgjør Bygghytta (verkstedene) og Nasjonalt Pilegrimssenter helheten i NDR. NDR er for øvrig en statlig etat som er organisert under Kulturdepartementet, sier Thorsteinsson, som tidligere var hotelldirektør for det som i dag heter Scandic Hell.

Sto mellom to kandidater

Bjørgvin trives i Nidarosdomen med historisk sus og bestemte seg for å si ja da han fikk forespørselen i 2019.

– Jeg arbeidet nesten 30 år i hotell- og restaurantbransjen og så i Olavshallen. En dag fikk jeg en telefon og ble spurt om interessen for å søke stillingen som direktør i NDR der avtroppende direktør skulle pensjoneres. Etter å ha lest meg opp om bedriften, meldte jeg min interesse etter noen dager. Til slutt var vi to kandidater i finalen. Det hadde jeg aldri trodd skulle skje. Da måtte jeg gå noen ekstra runder med meg selv. At jeg skulle forvalte og drifte slike nasjonalskatter ble skremmende tanke.

– Jeg endte opp med å få jobben og angrer ikke et sekund på det. Ufattelig morsomt å lede NDR, sier han.

Direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Bjørgvin Thorsteinsson, trives i historiske omgivelser.
Direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Bjørgvin Thorsteinsson, trives i historiske omgivelser.

Siden 2012 har Anne Kathrine Slungård ledet styret som består av seks styremedlemmer.

– Jeg overtok formelt som direktør 1. november 2019, men startet en måned tidligere med en fin og lærerik tid sammen med avtroppende direktør. Første uken på jobb tilbrakte jeg i Basel i Sveits der jeg deltok på en europeisk katedralbygg konferanse. Det var svært inspirerende å møte kolleger fra andre land, sier Thorsteinsson.

På verdensarvlisten

Bygghytta, som verksteder for katedraler kalles, ble i desember 2020 listeført på UNESCO sin verdensarvliste for ivaretakelse av tradisjonshåndverk. Nasjonalt pilegrimssenter er tilknyttet Europeiske kulturveier og leder og koordinerer 12 regionale pilegrimssenter i Norge.

– Derfor er det viktig å kunne tenke NDR som både en helhetlig bedrift, uten å ta bort fokuset på særegenheten til mangfoldet bedriften representerer. NDR er derfor den mest kompliserte bedriften jeg har ledet i min karriere, sier Thorsteinsson, og tar oss med på en vandring i Nidarosdomen og Erkebispegården.

Han presenterer oss også for verkstedene der blant andre steinhoggerne holder til og utfører restaureringsarbeidet i lokalene på Kalvskinnet.

Nidarosdomens rosevindu er et vakkert blikkfang.
Nidarosdomens rosevindu er et vakkert blikkfang.
Over 150 år

I 2019 var det 150 år siden NDR ble grunnlagt for å starte de omfattende restaureringsarbeidene som siden har pågått kontinuerlig. Nidarosdomen hadde et stort jubileumsår som ga gode inntekter og et eget TV-program 1. juledag.

– Når et restaureringsprosjekt blir fullført, har vi som oftest allerede startet nye restaureringsoppgaver. Vi blir aldri ferdig og slikt arbeid er særdeles tidskrevende og faglig utfordrende, sier islendingen.

– NDR har som hovedmål å bevare, formidle og utvikle Nidaros domkirke og Erkebispegården som levende kulturminner og kirkelige byggverk. Det skal videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein. 150 års restaureringshistorie har avslørt utpreget bruk av sement, som nok den gangen sparte mye arbeid og tid. Imidlertid er det en plan om å bytte ut alt av sement siden det er uheldig for katedralen. Bygghytta har derfor brukt tid og ressurser på forskning av kalkmørtel og brenner faktisk sitt eget kalk på tradisjonelt vis med en spesialbygget vedovn, sier Thorsteinsson.

Denne døpefonten er utformet av Gustav Vigeland som arbeidet i Nidarosdomen.
Denne døpefonten er utformet av Gustav Vigeland som arbeidet i Nidarosdomen.
Nye medarbeidere

– Fordi deler av vår virksomhet er så særegen og unik må rekruttering langtidsplanlegges. Som eksempel har våre steinhoggere en spesiell spesialkompetanse som vi helst ønsker å lære opp selv. Derfor er vi avhengig av et aktivt opplegg med lærlinger som kan sikre nye fagfolk.

– Som nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein må NDR beholde denne etterspurte kompetansen. Vi vil sikre nok fagfolk for å bevare de kulturhistoriske håndverksfagene framover. I anledning jubileet i 2019 ble det arrangert en vellykket steinhuggerfestival med ca. hundre deltakere fra 22 land. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger og ønsker å arrangere slike festivaler igjen, forteller Thorsteinsson.

Fra Stjørdal til Nidarosdomen

Eva Stavsøien fra Stjørdal og Atle Elverum fra Elvran startet begge som steinhoggere i Nidarosdomen ved årsskiftet 1987/1988.

– Vi har fått være med på en fantastisk utvikling som bare fortsetter. Arbeidet med korets nordre fasade er startet. Steinhoggerne hogger hver enkel ny stein etter nøyaktige mål i et gigantisk puslespill, sier Stavsøien.

– Hvor lang tid tar et slikt restaureringsprosjekt?

– Jeg er kanskje pensjonist før nordveggen blir fullført

– Noen anslår 10-15 år; optimister mener sju år. Jeg er kanskje pensjonist før nordveggen blir fullført, sier Stavsøien, som er opptatt av steinmaterialer.

– Nidarosdomen har brukt mye dårlig steinkvalitet opp gjennom tida. Stein er hentet fra ulike steinbrudd i Norge, uten at kontrollen alltid var like nøye. Alle steinbrudd har sin identitet. Det kreves betydelige utskiftinger for å sikre Nidarosdomen. De eldste veggene står i sideskipene og er nok fra 12-1300 tallet, sier hun.

Rosevinduet

Bjørgvin stopper: – Ser du dette flotte rosevinduet? Under restaureringen i forkant av Olavsjubileet i 1930, var det ikke nok midler til å fullføre oppbyggingen av rosevinduet. Det syntes bispinne Marie Ihlen Gleditsch var en skandale og engasjerte alle kvinner i Norge til å engasjere seg i en innsamlingsaksjon ved salg av håndarbeid. Damene innsamlet mer enn nok penger til å få rosevinduet på plass til 900-årsjubileet i 1930, sier Thorsteinsson.

– Ved århundreskiftet hadde Nidarosdomen en medarbeider som skulle bli berømt. Gustav Vigeland arbeidet med utsmykning av Nidarosdomen i 16 år. Han laget korsfestelsesgruppe i korbuen, engel og Esaias samme sted, og St. Olav på østre oktogonkapell. Han har også laget design til døpefonten, sier han.

Nidarosdomen har et fantastisk dekorert innhold. Sammen med Katalonia i Spania har Norge mest kirkelig middelalderkunst i Europa. Til sommeren har Håkon Bleken en utstilling i Nidarosdomen og Erkebispegården.

Skaper nye tilbud

I snart halvannet år har Bjørgvin Thorsteinsson samlet inntrykk fra Nidarosdomen, Erkebispegården, Bygghytta og Pilegrimsarbeidet. Han har, med sin bakgrunn innen hotellverdenen, blikk for å innrede lokaler og utnytte plass. Erkebispegården har mange ubrukte lokaliteter og et stort potensial for å formidle unik nasjonal historie.

– Vi ser på bruken av Borggården om sommeren, men også om vinteren. Synd at et byrom mitt i Trondheim på 5000 kvadratmeter kun har vært brukt en uke i året, sier Bjørgvin.

Styreleder

Bjørgvin Thorsteinsson er også styreformann for Opera Trøndelag.

– Det er veldig spennende og gledelig at Kimen ble bygget, noe Opera Trøndelag har fått mye glede av. Samtidig er det både interessant og spennende å se mot Steinvikholmen, sier han.

Historien om Erkebiskop Olav Engelbrektsson er direkte knyttet til Nidarosdomen og dermed også til Stiklestad. I år 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad og vi har et Nasjonaljubileum som allerede starter i år på Hundtorp. Sammenhengen mellom disse tre historiske stedene i Trøndelag kunne vært mer utnyttet.

– Nidarosdomen og Stiklestad fremstår klar til mottakelse, men det gjør ikke Steinvikholmen. Her synes jeg kanskje kommunen burde fremskyndet reguleringsplan og planlagt mot 2030. Håper det er mulig. Det vil i alle fall sette Stjørdal på det historiske kartet, sier Thorsteinsson.

Les forrige sak:
Tjue fikk svi etter fartskontroller

En fører fikk førerkortet beslaglagt

Close