-5 °C Stjørdal, NO
25/02/2020

Debatt: Klimakrisen krever handling

Innlegg fra SV og SU i Stjørdal

Didrik Sollihaug (t.v.) og Morten Harper har skrevet dette innlegget. Didrik Sollihaug (t.v.) og Morten Harper har skrevet dette innlegget.

SV vil at Stjørdal går foran med rask og felles innsats for å redusere klimautslipp.

Hvis ikke oss, hvem? Hvis ikke nå, når? Klimakrisen kan endre forutsetningene for samfunnet vårt, matproduksjon, naturmangfold. Vi trenger en helt ny forståelse av hastverk og krise i innsatsen mot klimaendringer. SV-leder Audun Lysbakken har nylig foreslått at Stortinget skal erklære at vi står midt i en klimakrise som utgjør en nasjonal nødsituasjon for Norge og for verden rundt oss.

Her på Stjørdal vil vi i SV og Sosialistisk Ungdom at kommunen nå vedtar at det er en klimakrise, og at den krever handling.

På initiativ fra SV lager Stjørdal et klimaregnskap, som viser kommunens «klimafotavtrykk» og på hvilke områder utslippene er størst. Nå trenger vi en lokal og forpliktende handlingsplan som reduserer klimautslippene. Som en start vil vi arbeide for seks gode tiltak:

For det første: Installere solceller på rådhustaket og andre kommunale bygg.

Et det andre: Flere lokalbussruter og oftere avganger flere steder i kommunen, med størrelser på bussene som er tilpasset behovet. For å øke bruken av buss og skape klimasmarte reisevaner, vil vi prøve ut gratis kollektivtransport for barn og unge.

For det tredje: Kommunen må kreve elektrifisering og økt kapasitet på Trønderbanen nå. Det er klimasabotasje å bygge større og raskere motorvei ved siden av togsporet, slik regjeringen vil. Stjørdal stasjon skal rustes opp i den nye Bymiljøavtalen. Nå må vi sørge for at arbeidet gjennomføres godt og raskt, med en undergang som gjør pendling og parkering enklere.

For det fjerde: «Sykkelbyen Stjørdal». Utbyggingen av et sammenhengende sykkelveinett mellom bygdesentrene og sentrum må fullføres. Med elsykkel kan stadig flere sykle over lengre avstander. Alle skoler og oppvekstsentre må ha gang-/sykkelvei. Det er dessuten på høy tid at Stjørdal får bysykler.

For det femte: Fortette i sentrum, som både vil redusere klimautslipp og spare matjord. Fortettingen må skje etter en helhetlig plan og være forutsigbar for innbyggerne.

Og for det sjette: Sentrumsplanen må faktisk sette gående og syklende først, med god tilrettelegging for buss. Vi vil arbeide for forlengelse av gågata vestover til rådhuset. Det er bra for gående og syklende, luftkvaliteten og klima.

Klimakrisen krever handling, og verden går framover når noen går foran.

Morten Harper
Førstekandidat Stjørdal SV

Didrik Sollihaug
Leder Stjørdal SU og listekandidat for SV

Les forrige sak:
EGEN VIRKSOMHET: Tove Røddesnes har etablert sin egen advokatvirksomhet som en del av Advokatfirmaet Welde.
Politiadvokat blir advokat

- Jeg er opptatt av å ha en god tone i retten og har alltid hatt stor respekt for motparten

Close