12 °C Stjørdal, NO
05/06/2020

DEBATT: Krever svar på spørsmål om barnehagenedleggelse

Debattinnlegg fra LO og Fagforbundet

Rådmannen i Stjørdal foreslår å legge ned Husbymarka barnehage. Rådmannen i Stjørdal foreslår å legge ned Husbymarka barnehage.
Volvo XC60-020620-mobil
Volvo XC40-020620-mobil

Åpent brev til formannskapet i Stjørdal kommune.

Det er med stigende uro vi har fulgt saken om mulig avvikling av Husbymarka barnehage.

Dette er en gammel, veldrevet kommunal barnehage der alle ansatte har mange års ansiennitet og god erfaring også med barn med spesielle behov. Den ligger også i et område der det skal bygges mye nye hus. I tillegg må vi også regne med at det blir mye utskiftinger til familier med flere barn pga generasjonsskifte i eksisterende boligområder. Vi mener det er veldig dumt å legge ned en kommunal barnehage i et vekstområde.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Nå har det kommet frem at kommunens administrasjon vil ha en styrt avvikling og legge ned barnehagen på grunn av overkapasitet på (private)barnehageplasser i Hubymarka og nærområdet. Dette var er sak som var oppe i adm.utvalget før jul. Der ble det vel bestemt at saken likevel skal bli gjennomført med en ordinær politisk behandling.

Vi vil gjerne ha svar på disse punktene:

1. Har kommunen en strategi på å legge ned kommunale barnehager til fordel for private barnehager? Dette er den 3. kommunale barnehagen som blir lagt ned i løpet av ganske kort tid

2. Hvorfor kan man ikke søke på plass ved Husbymarka Barnehage på kommunens hjemmeside? Ved direkte kontakt får foreldre svar fra kommunen at det ikke er ledige plasser selv om det er det. Er dette lov?

3. Er det penger å tjene på å legge ned kommunale barnehager? Kan dette dokumenteres?

Foreldre med barn i Husbymarka Barnehage reagerer også med sjokk på varslet om nedleggelse. Miljøet, de ansattes kompetanse og at alle barn blir sett er årsaker til at de vil beholde den. Vi mener at Stjørdal kommune må beholde sine eksisterende kommunale barnehager, eller øke antallet, fremfor at flere private tar over. Vi mener det er feil å bryte opp et meget kompetent arbeidsmiljø og er bekymret for fremtiden til våre medlemmer

For LO i Stjørdal og Meråker – Fagforbundet Stjørdal v/styret
Kristin Almhjell Jenssen

Les forrige sak:
Kathrine Harsem ble 29. best på dagens sprintprolog.
Harsem akkurat innafor

29. beste tid i prologen

Close