16 °C Stjørdal, NO
30/05/2020

Debatt: Nybygg Meråker skole?

Innlegg fra Utdanningsforbundet i Meråker

Meråker skole. Meråker skole.

Innlegg fra Utdanningsforbundet i Meråker.

Meråker skole er satt sammen av bygninger fra ulike byggetrinn. De nyeste bygningene er paviljongene fra 1995, som inneholder klasserom, samt kontorer og arbeidsrom for personalet. Spesialrom for blant annet naturfag og formingsaktiviteter finnes i formingsbygget fra 1965.

SFO flyttet inn i midlertidige brakker i 2011, og har i snart åtte år holdt til i alt for trange lokaler med dårlige garderobe- og toalettfasiliteter. Murbygget fra 1956 inneholder skolekjøkken, musikkrom og lokaler for kulturskolen, og garderober for gymsalen som ligger i et tilbygg. I 2.etasje finnes rom som ikke lenger er egnet til undervisningsbruk. Gymgarderobene er ubrukbare og har vært avstengt siden 2016. Skolekjøkkenet er nedslitt og tilfredsstiller ikke hygieniske krav.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Ei bredt sammensatt arbeidsgruppe nedsatt av kommunestyret leverte ei vurdering av skolens totale arealbehov i juni 2018. Gruppa anbefalte et toetasjes nybygg som erstatning for det som murbygget i dag inneholder. Forslaget inneholdt ei helhetlig løsning med omdisponering av formingsbygget til bruk for SFO og 1.klasse, og flytting av spesialrom for naturfag og forming til det nye bygget. I nybygget så man for seg et område med kantine og samlingsrom som innbyr til flerbruk; også etter skoletid. Lokaler for voksenopplæringa var også inkludert.

Den påfølgende saksbehandlingen administrativt og politisk medførte imidlertid at det enda ikke er gjort noe vedtak om oppgradering av bygningsmassen ved Meråker skole.

Meråker kommune har bare en grunnskole, som skal være et tidsriktig og aktivt midtpunkt i bygda. Meråker skole består av bygninger som er mellom 20 og 60 år gamle, og som i stor grad ikke oppfyller behov og krav når det gjelder bygningstekniske, hygieniske eller pedagogiske hensyn. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Meråker ber kommunepolitikerne om å prioritere nybygg og ei helhetlig oppgradering av bygningsmassen på Meråker skole nå!

6. mars 2019.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Meråker.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Katt måtte avlives etter påkjørsel

Dyrets liv sto ikke til å redde

Close