10 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Debatt: Offentlig toalett ved Stavsjøen

– Det får da være grenser for hva vi som innbyggere skal kunne godta

Innleggsforfatterne Halvard Dahle (t.v.) og Frak Arne Hammer foran toalettet som er kjøpt men ikke tatt i bruk. Innleggsforfatterne Halvard Dahle (t.v.) og Frak Arne Hammer foran toalettet som er kjøpt men ikke tatt i bruk.

Etter en interpellasjon fra Malvik Høyre sin representant, Eva Lundemo, vedtok kommunestyret å be rådmannen om å se på muligheten for å etablere et offentlig toalett ved Stavsjøen. Vedtaket ble fattet den 29.09.2016. I tråd med dette vedtaket innarbeidet rådmannen tiltaket og finansiering i budsjettet for 2017. Videre er det gjennomført befaring i det konkrete området med representanter fra Eiendomsservice, FDV/kommunalteknikk og Kultur. Det er konkret pekt ut to ulike plasseringsalternativ der det forutsettes universell utforming, tilrettelagt for handikappede.

Det er nå gått snart 2,5 år siden vedtaket ble fattet i kommunestyret …

I dag, 21.02.2019, var vi ved Stavsjøen. Til vår forundring kunne vi selv se at toalettbygget er kjøpt (komplett bygg) og lagret på området, men fortsatt ikke plassert og tatt i bruk!

Vi vet at ting dessverre ofte tar mye lengre tid i offentlig/kommunal regi enn i det private næringslivet, men det får da være grenser for hva vi som innbyggere skal kunne godta. Hvor og hvorfor stopper politiske vedtak opp på denne måten? Hvem sitter med ansvaret? Når vil toalettanlegget kunne tas i bruk?

Stavsjøen er tross alt Malviks største utfartspunkt til marka vår, sommer som vinter. Dessverre blir det heller ikke denne vinteren mulig å gjøre sitt fornødne i egnede toalettfasiliteter ved Stavsjøen.

Coop Storlien artikkelnivå

Frank Arne Hammer, nestleder Malvik Høyre

Halvard Dahle, leder Malvik Høyre

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Buss har sklidd av veien

Svært vanskelige kjøreforhold på grunn av mildværet

Close