11 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Debatt om kulturhus

Joar Håve, Arbeiderpartiets ordførerkandidat, høstet stor anerkjennelse også fra ordføreren for sine kritiske spørsmål, men det påvirket ikke stemmegivingen.

Kommunestyret hadde en ganske lang debatt om kulturhus i kommunestyret, men frontene var gitt på forånd. Opposisjonen savnet oppfylling av betingelser fra vedtaket 25.11.10, men flertallet står fast på ønsket om å bygge kulturhus nå selv om det krever en byggelånsgaranti på 421 mill. kr.

 

 

Joar Håve (A): – Vi står overfor tidenes største investering i kommunen med ønske om å stille en garanti på 421 mill. kr. Ap ser det positive et kulturhus kan tilby, men hjernen må styre og fornuften råde. Har vi råd nå, har vi alltid hatt råd. Vi står overfor massive utfordringer med minus 20 mill. kr. på omsorg, sykehjemssatsing. Vi har vanskelige saker å ta hensyn til. Vi får ingen styrking i rev. nasjonalbudsjett. Skolene må bruke styrkingstiltak til spesialundervisning.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Hvordan skal vi klare utfordringene? Økonomiplanen rommer ikke dagens aktivitet og må fylles på. Jeg forventer at flertallet drøfter hvordan de vil løse det. Du kan si nei til gode tiltak. Adm. vil øke inntekter; eiendomsskatt. Vi har i mange år etterlyst et driftskonsept som kom på bordet et minutt før møtestart. Når vi skal garantere for 421 mill, tar kommunen all risiko. Fortutsetningene fra vedtaket 25.11.10 er tatt bort. Kommunen eier 96 % og kan bli sittende med skjegget i postkassa. Jeg er overrasket over at næringslivet ikke har gitt tilsagn om store beløp. Hvordan finansieres kirkedelen?

 

Tilskudd fra stat og fylke skulle være innvilget, private tilskudd undertegnet før vedtaket sendes til fylkesmannen for godkjenning. Formannskapet skulle få sak om kulturhus og storhall før 01.03.11. Hva skjer med saken om driftskonsept? Jeg savner et diskusjonsgrunnlag. Ap foreslår å utsette saken til vi får oppfylt de forutsetingene som ble lagt i nov. 2010. Siden november har kostnadene økt med 31 mill. kr. Det er mer enn idrettshallen i Hegra som var en kjempeutfordring. Jeg forventer å høre hvordan flertallet skal løse de store utfordringene på omsorg, skole og teknisk. Det må opp i denne debatten. Vi forlanger et driftskonsept. Kommunen forlanger regnskap og budsjett for å gi 500.000 kr til Hell Blues. Det må vi også få for kulturhuset.

 

Rune Hegge (SV): – SV støtter utsettelsesforslaget. Forutsetningene er ikke oppfylt. Kommunen tar risikoen.

 

Håkon Alstadheim (V): – Vi savner konkrete planer for konseptet og budsjett for brukerne, men Venstre mener det ligger så mye sikkerhet i bunn. Vi blir ikke sittende med hele skjegget i postkassa. Høna og egget, få flere med på laget. Næringslivet vil se sluttresultatet før de melder seg på. Det får vi ta til etterretning. Vi har kapital i bunn med tomteslag og aktører som skal inn i huset.

 

Utsettelsesforslaget falt med 22 mot 17 stemmer. Ola Morten Teigen (Frp) og Grete Falck-Anderssen (H) deltok ikke i møtet da det er medlemmer av kulturhusets styre. Behandlingen forsatte:

 

Ole Myrbekk (H): – Fylkesmannens godkjenning er en kvalitetssikring. Jeg er enig med Joar Håve i at det er en god del usikkerhet i vurderingene som er gjort, men jeg tror usikkerheten ikke er så reell på sikt. Det tar tid å få støtte fra næringslivet. Vi går for denne saken i dag. Så får vi høre hva fylkesmannen sier. Å sette opp kulturhuset opp mot andre utfordringer er feil. Kultur er helsefremmende. Alle er tjent med at vi får et kulturhus i Stjørdal. Vi må kjøre prosessen framover nå.

 

Rune Hegge: – Jeg følte at økonomiseminaret med besøk på kulturhus nesten var et bestillingsverk for å få opp stemningen. Husets dimensjoner har økt hele tida. Støtte på 205 mill. kr. er nå blitt 421 mill. kr. i byggelånsgaranti. Det er skremmende at næringslivet som nyter godt av ringvirkningene, er fullstendig fraværende. Kommer de på banen? Vil det gå i balanse? Vi må kvalitetssikre, ikke fylkesmannen. SVs krav til støtte er ikke oppfylt.  Kulturbygg er viktig, men vi stiller oss ikke bak dette prosjektet. Rådmannen, næringslivet eller kulturutviklingsselskapet har ikke gjort jobben sin.

 

Karin Aune Berg (MdG): – Kultur gir mye god helsepolitikk, men vi kan ikke samtykke i at kommunen tar opp lån over evne med kutt i omsorg og oppvekst. Vi har en stor gjeld på over 1 mrd kr; snart like stor gjeld som et helt årsbudsjett. Vi i MdG ønsker en bygging trinnvis på 4 – 8 år med å bygge halvparten først. Velferd til innbyggerne må være jobb nr 1 for oss politikere. Vi stemmer mot kommunal lånegaranti. Det er som å spille på børsen med innbyggernes penger.

 

Håkon Alstadheim (V): – Flere finansieringskilder skal redusere det lånte beløpet; investeringsmidle for mer rasjonell drift. Kino: Film hver dag, flere tilbud daglig. Vi må få en viss størrelse for å være seriøse på kulturområdet. Vi burde få på plass større trykk på norsk, matte og engelsk i 1- 4. etasje. Friske eldre og kunnskapssøkende elever får en effektiv arena i kulturhuset. Bygg nå!

 

Øistein Teigen (KrF): – Noen betenkeligheter er berettiget. Hva er så spesielt med Stjørdal? For mange tiår siden ble kulturhus reist i Norge. Det handler om økt livskvalitet for innbyggerne som vi er satt til å tjene. Jeg skulle ha ønsket større samling om vedtaket. Denne prosessen startet for mange år siden. Det Ole Myrbekk sier om fylkesmannens godkjenning tillegger jeg vekt. Nå skal vi få til en kirke i kulturhuset som den først i Norge. KrF var betenkt, men når vi nå får til det konseptet, er vi positive.

 

Hegge, replikk: – Magemål – vi skyter over mål!

 

Inger Vikan Svee, (SP): – Vi må låne 200 mill. kr. Næringslivet stiller opp. Kulturhuset har store ringvirkninger. Det er trygt med fylkesmannens behandling. Dette er et løft, en investering som innbyggerne fortjenter. Det styrker Stjørdal mot Trondheim. Kultur gir god helse, bedre livskvalitet for alle i Stjørdal.

 

Ole Meier Kjerkol (A): – Vi som er tilhengere av kulturhus i mindre dimensjon er noe usikker. Denne garantien er 843 ganger større enn fylkesmannen minste grense på 500.000 kr for å garantere låneopptak. Det er vanskelig å styre kultur politisk og økonomisk. Jeg har sittet i styret fot Tinnved kulturhage AS; det meste vellykkede kulturkonsept i NT der næringlivet og andre satser 35 mill kr på å gjøre om ei gammel mølle. Her kommer kulturpersonligheter fra hele verden. Jeg lytter til debatten og vet mye om kulturens betydning for folks helse. Samhandlingsreformen pålegger kommunene store oppgaver med forebyggende arbeid. Kultur og utdanning kan få noen midler. Vi må få et kulturhus. Jeg har stor sans for Miljøpartiet, en fornuftig start.

 

 

Gunnar Solum (Sp): – Kommunal garanti betyr 0,4 % rentereduksjon på lånet. Vi må respektere at mange store ting skal avklares. Støtte fra fylkeskommunen og statlige bidrag tar tid. Spille på børsen? Da kan du stå igjen på null. Husene på Husbyjordet vil aldri falle til null i verdi. Risikoen er betydelig redusert. Hegge etterlyser næringslivet. Da støtter det Teigen sa om politisk enighet. Næringslivet venter på at politikerne krangler seg ferdig. Jeg er glad for at Ap stiller kritiske spørsmål. Det trenger vi.

 

Kjell Åge Nilsen (SV): – Ingen er imot ideen om kultur og kulturhus. Kultur har god påvirkning på oss. Vi har kommet til den erkjennelse at prosjektet er veldig stort. Vi må ta ned kostnader og må begynne et sted. Vi skulle finne 20 mill. kr. til en kirkedel, nå må vi finne 44 mill. kr. Vi foreslår å ta ut kirkedelen.

 

Håve: – Fylkesmannen bli vist sjelden stor tillit. Teigen spør, hvorfor ikke kulturhus?  Kommunal Rapport og Aftenposten drøfter kostnader ved kulturhus. Alle sliter med drift. Dimensjonen er problematikken. Så et flott kulturhus på Ørland til 120 – 130 mill. kr. Kirkas rolle? Det er ansvarsfraskrivelse når Solum gir mindretallet skylden for at næringslivet ikke kommer på banen.

 

Rådmann Kjell Fosse: – 40 mill i låneopptak gir 3 mill. kr. i kapitalkostnader. Nå ligger det inn 20 mill. kr. + 1 fra før. I revidert plan må vi finne rom for 20 mill. kr; en ekstra kostnad på 1,4 – 1,5 mill. kr.

 

Teigen: – Til Kjell Åge Nilsen, tanken om en kirke på Husbyjordet går tilbake til 1922, og har vært med hele vegen. Jeg mener kirke- og seremonirom skal være med.

 

Ordfører Johan Arnt Elverun (Sp): – Det er bra at det blir en ordentlig debatt om en slik sak. Helsereformen er trukket fram og det har vært fokus på næringslivet. Jeg kan være enig i at de burde ha gått foran, men jeg må skynde meg å si at seks bedrifter har gått inn på 0,5 mill hver. Jeg føler meg ganske sikker, vi får 31 mill. kr. fra næringslivet. Ting er på gang. I ettertid kan dere se om jeg snakker sant. Lørenskog med vel 29.000 innbyggere har bygd et hus til 800 mill kr, men kulturhuset koster bare 250 mill. kr. De har bygd kinoer, bibliotek og areal for kulturskolen i tillegg. Det gjør vi også. Det er pålagte oppgaver som kommunen har. Vår kino er ikke oppdatert. Det er rett å gå for dette nå. Det ville være bemerkelsesverdig hvis vi skulle snu. Det er en rett og god sak for Stjørdal.

 

Ordføreren var siste taler før gruppemøter og matpause. Etterpå var det ingen ønske om debatt, men Jorun Lundemo, FrP foreslo: – For Frp har det hele tida vært viktig at et AS skal drive kulturhuset. Jeg foreslår at framtidig drift skal baseres på en AS modell.

 

Saken ble vedtatt med 22 stemmer for (Sp, Frp, H, KrF, V) og 17 mot (Ap, SV, MdG) med Lundemos forslag. Et enstemmig kommunestyre vedtok å sende saken til fylkesmannen.

Les forrige sak:
Steinvasking i Hommelvik

Store kreosotmengder fjernet, nå starter Steinvasking i Hommelvik. Jernbaneverket har fjernet […]

Close