7 °C Stjørdal, NO
26/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Debatt: Trygg skolevei i Hegra

– Vi mener det må etableres en planfri kryssing ved skoleområdet

Artikkelforfatter Toril Kringen ved skoleområdet i Hegra. Artikkelforfatter Toril Kringen ved skoleområdet i Hegra.

Innlegg fra Toril Kringen, leder i Hegra Arbeiderlag:

Det er med tilfredshet at årsmøtet i Hegra Arbeiderlag kan konstatere at byggestart for ny Hegra barneskole er rett rundt hjørnet. Etter forslag fra Arbeiderpartiet, vedtok en enstemmig komité Plan at rådmannen nå skal legge frem en sak om mulighetene for planfri kryssing over FV752 ved den nye barneskolen.

Det er allerede stor trafikk i området, da både idrettshall, svømmehall, kunstgressbane, barnehage og ungdomsskole ligger her fra før. Det meste av boligbebyggelsen i Hegra ligger på motsatt side av den mye trafikkerte fylkesvei 752, slik at myke trafikanter må krysse denne veien for å komme til området. I dag kan man krysse veien ved toopphøyde gangfelt. Det vil bli en økning av biltrafikk når barneskolen bygges. Samtidig vil det bli en økning av antall myke trafikanter som skal over FV752, og disse vil nå være helt ned i fem års alder.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Årsmøtet er opptatt av at trafikksikkerheten til disse må prioriteres. Vi mener derfor at det må etableres en planfri kryssing ved skoleområdet, fortrinnsvis ved at gangvei legges i kulvert under FV752. I tillegg må det bli fortgang i planen om å anlegge gangvei under FV752 nede ved E14, slik at også denne delen av skoleveien blir tilstrekkelig trygg.

Les forrige sak:
Gamle vinduer kan bli i god stand etter en restaurering. Stjørdal museum Værnes arrangerer kurs i vindusrestaurering på museet. Bildet viser vinduer på den gamle presteboligen.
Gamle vinduer får nytt liv

Nå kan du lære deg restaurering

Close